Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
64 posty 2285 komentarzy

Powstanie i warunki kapitulacj ratunkiem przed zagładą

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Powstanie, jego nagłośnienie i warunki kapitulacji uratowały ludność Warszawy i powstańców od zupełnej zagłady między walcami historii frankistowsko marksistowskiej

        j

 

“Kanał” I “Obłęd 44” są popisowymi synonimami powstania warszawskiego dla  świadomych I nieświadomych  wyznawców kultu darwinowsko- marksistowskiej teorii pasożytniczego przystosowania i sjhonistycznego kabotynizmu.

            Front  sowiecki na kierunku berlińskim decydującym o czasie trwania wojny zatrzymany został przed Bugiem a następnie na prawie pół roku Wiśle pomimo przytłaczającej przewagi sowieckiej pod każdym względem nad wojskami niemieckimi na tym kierunku. Już po przełamaniu obrony na Bugu kierunek ten broniony był głównie propagandą hitlerowską I rozkazami stalinowskimi. Poza manewrem a właściwie marszem sowieckich czołgów ograniczonym do zajęcia prawego brzegu zupełnie w tym czasie nie bronionej Wisły i  okrążenia względnie znikomych sił niemieckich w Lublinie (a właściwie na Majdanku)  sowieci zachowywali się tak jak by priorytetowym ich zadaniem było ukrycie swej przewagi nawet przed Niemcami.W sowieckim zgrupowaniu na kierunku Lublina mimo posiadania ponad 1500 nowoczesnych samolotów latały niemal wyłącznie kukuruźniki a do likwidacji względnie słabych prób niemieckiej obrony wykorzystywane były możliwie jak najmniejsze siły niezależnie od własnych strat.

   //telewidz.neon24.pl/post/69102,ludobojcze-zatrzymanie-frontu-na-wisle-w-1944r-i-akcja-burza-w-lublinie         

         “Antysowiecka” propaganda jako motyw przedłużania wojny podsuwa chęci “wykrwawienia” zachodu”, “wzrostu rewolucyjnego wrzenia” w Niemczech i u aliantów (według WKPB o I wojnie i Rosji) lub oczekiwania na produkcję zbrojeniową swego zaplecza (w czasie zatrzymania frontu sowieci mieli 4,5 tysięcy czołgów I tyleż samolotów a w chwili ofensywy w 1945 posiadali po kilkanaście tysięcy czołgów i samolotów lecz w ZSRR taka produkcja mogła być kontynuowana także po likwidacji Reichu Hitlera) lub oczekiwanie na transfer technologii I informacji z zachodu (właściwie też nie uzależniony od trwania wojny lecz wpływów prosjonistycznych agentów I decydentów). Lecz nie były to główne I priorytetowe przyczyny zatrzymania frontu I przedłużania wojny. Stalin mógł siłami posiadanymi w lipcu 1944 zająć Europę razem z Hiszpanią a następnie zdominować a nawet zlikwidować komunistów we Francji, Włoszech , Grecji I Jugosławii (jak marynarzy z Kronsztadu lub eserowców , KPP itp), którzy w strefach wpływów ustalonych dla aliantów sami z dużym powodzeniem probowali opanowywać władzę nawet wbrew woli wyzwalających ich aliantów. Więc można przypuszczać, że obawa przed “konkurencyjnym” komunizmem nie była dla Stalina takim priorytetem jak obawa przed obcą “prawicą” dla Kaczyńskich.

W 1938r gen Świerczewski przegrał wojnę w Hiszpanii pomimo, że posiadał ponad 600 czołgów T-26 uzbrojonych w armaty przeciwko czołgom Mussoliniego I Hitlera uzbrojonym wyłącznie w CKMy i może za to został jednym z nielicznych weteranów tej wojny nie zamordowanym w stalinowskich czystkach przed 1939r. Stalin raczej był pewien wierności “swych” komunistów wpływowych także na zachodzie I nie musiał się bać wpływów jakiejś komunistycznej „niezależnej” konkurencji. Jednak motywowanie się priorytetem wprowadzenia komunizmu w Europie wymagało przewidywania wojny z Anglią I USA, która mogła być nieprzewidywalnie długą kontynuacją II wojny światowej. Paradoksalnie postój frontu na Wiśle spowodowany był więc strachem przed zbytnim przedłużeniem wojny? Ale nie o eurokomunizm.

              Więc jedynym racjonalnym wyjaśnieniem przedłużania trwania wojny I postoju frontu na Wiśle jest oczekiwanie przez Stalina na zajęcie ustalonych stref wpływów przez aliantów zachodnich z innego powodu.

            Wypadki lat 1945-48 zgodnie z ewangelicznym wskazaniem  “po czynach ich poznacie” wydają się wskazywać, że PRIORYTETOWYM CELEM ZATRZYMANIA FRONTU I OCZEKIWANIA NA ZAKOŃCZENIE WOJNY PO ZAJĘCIU USTALONYCH STREF WPŁYWÓW BYLA PLANOWANA „ALIJA” (“PODNIESIENIE” Z DIASPORY W ZSRR do Palestyny) kandydatów na nowohebrajczyków przez demoludową Polskę I Czechosłowację oraz w tym celu neutralizowaną Austrię. Stalin i ZSRR był jeszcze bardziej i wszechstronnie uzależniony od syjonistów  zainteresowanych syjonistyczną kolonizacją Palestyny niż Hitler I jego Reich, który przegrał blitzkrieg o Egipt i Palestynę zmuszając dezerterów od Andersa do wstąpienia do armii angielskiej przekreślając efekty  holocaustycznej selekcji “zdolnych do odnowy żydostwa” (wg. Hansa Franka gubernatora GG) i “najlepszego elementu zdolnego do walki o byt” (według Reinhardta Heidrycha) i jego kreacji na elity wybranych nowożydów.

            O priorytetowości syjonistycznej kolonizacji Palestyny dla grupy niemieckich homoseksualistow z aszkenazyjskimim korzeniami trzymaj,acych wladze w REICHU Hitlera i ZSRR świadczy nie tylko hitlerowska watra honorowa w krypcie Piłsudskiego na Wawelu jako pierwszego otwarcie uczestniczącego w organizacji tej kolonizacji zwierzchnika państwa, z którego pochodziła prawie cała ludność aszkenazyjska dominowana przez europejski syjonizm frankistowski jako potencjalnie nowohebrajska.  Hitler wystawiał zaufanym aszkenazyjczykom zaświadczenia o nieślubnym pochodzeniu od nieznanego oficera niemieckiego, a w 1939r zatwierdził do realizacji plan „rezerwatu żydowskiego” w dystrykcie lubelskim GG między Wislą a Bugiem, w którym ludność azkenazyjska zgromadzona z Europy miała ulegać zagładzie pod kierunkiem swych funkcyjnych przy ciężkich pracach w warunkach odżywiania wyłącznie warzywami. Mieli pozo zostać w tych warunkach właśnie „zdolni do odnowy żydostwa” i „najlepszy element zdolny do walki o byt „. Dowodcą afrykańskiego blitzkriegu o Egipt, Palestynę  Babilon został gen Rommel słynący z braku antysemityzmu a przebieg przyśpieszonego „holocaustu”  w komorach gazowych obozów śmierci Akcji Reinhardt obsługiwanych przez żydowskie zonderkomanda oraz w oczekujących formalnie na zagładę obozach pracy dla żydów jak np. kompleks Majdanka lub Auschwitz i wielkie getta (jak łódzkie i warszawskie) wskazuje na próby ratowania resztek populacji żydowskiej przez wybitnych przedstawicieli  grupy niemieckich homoseksualistow z aszkenazyjskimi korzeniami trzymającej władze w Reichu, zafascynowanej Protokoami Mędrcow Syjonu i popisowo odpowiedzialnych za holocaust.

            ZSRR właściwie zorganizowany i funkcjonujący dzięki rządzącym w nim syjonistom i ich współpracy ze syjonistami z krajów rozwiniętych rozpoczął „alije” przez swe szczelne granice na większą skalę już w 1939r transportami kilkudziesięciu tysięcy Żydow litewskich z fałszywymi paszportami japońskimi przez Syberię za dalekowschodnie granice (w tym  cała wileńska szkoła rabinow razem ze studentami i ich rodzinami) a później wcielając do Korpusu Andersa kilka tysięcy żydowskich poborowych, którzy pod ochrona gen Andersa ("wybitnrgo" przeciwnika powstania warszawskiego niezwykle dobrze zorientowanego we wszystkich sprawach emigracji polskiej) i po specjalnym dozbrojeniu zdezerterowali do walki z angielskimi imperialistami w Palestynie. Organizowanie aliji było wielkim priorytetem „komuny” stalinowsko bermanowskiej w latach 1945-48 gdy bermanowcy sami musieli popędzać kandydat ow na nowohebrajczyków pogromem kieleckim a następnie moczarowcami nie tylko do ustanowienia państwa żydowskiego w Palestynie przez ONZ na wniosek Gromyki ale nawet w okresie gomułkowszczyzny w 1968r wypędzone zostały z PRL kadry Instytutu Badań Jądrowych i gen Frey Bielecki (któremu w 1956r Gomulka formalnie zawdzięczał władzę) z jego Dowództwem Wojsk Lotniczych.

            Jakiekolwiek powstanie w Warszawie miało w zaistniałej w lipcu 1944r sytuacji niewielkie znaczenie jedynie operacyjne a ludnośćWarszawyjako ludność Generalnej Guberni pozbawiona w 1939r ochrony praw międzynarodowych  w wielkim mieście na linii frontu w warunkach zimy 1944/45 właściwie skazana była na zupełną zagładę (jak ludność Leningradu) bez potrzeby wydawania decyzji i organizacji zagłady jak w wypadku ludności gett. Ewentualne powstanie  AL  lub desantowców mogło tylko przyśpieszyć tą zagładę i utrudnić wcześniejsze zdominowanie ludności przez funkcyjnych I folksdojczów jak ludność gett lub obozów.

W TYCH WARUNKACH POWSTANIE POD DOWODZTWEM AK I ZAKOŃCZONE PRZYWROCENIEM PRAW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH KAPITULACJI BYLO JEDYNĄ SZANSĄ NA UCHRONIENIE LUDNOŚCI WARSZAWY I ŻOLNIERZY AK  PRZED ZUPEŁNĄ ZAGLADĄ.

Zajęcie Warszawy jako przyczułka I utrzymywanie go przez prawie pół roku nie mogło być realizowane jako wykazujące ogromną przewagę wojsk sowieckich i słabość niemieckich na froncie wschodnim w tym okresie wojny.

            I tego cudownego ocalenia ludności Warszawy dzięki wierze I zdrowym instynktom niepasożytniczego ducha nie mogą zrozumieć ani  darować Polakom zarówno palikoteria z  weteranami “dyktatury proletariatu” i inni wyznawcy kultu pasożytniczego przystosowania , eurofoksdojcze i  popisowi sjonistyczni kabotyni, dla których powstanie musi być być  tylko “kanałem” lub “obłędem” niczym katastrofa smoleńska, szturm Berlina lub kult Wałęsy.

KOMENTARZE

 • Daję 5* za myśli zawarte w tym artykule
  Nie można odmówić logiki w tym wywodzie i prawdę mówiąc nie widzę kontrargumentów.

  Pozdrawiam
 • Wojna Wojną a Umowa Umową
  Odpoczynek odpoczynkiem .Tym bardziej po 3 latach zaciętych walk się Należał i to Obu stronom , które mogły pozwolić sobie na wywiązanie przynajmniej z części wcześniej zawiartych Porozumień. Współpraca między ,może nie tak ścisła jak w początkowym okresia ,ale prowadzona niezależnie zobowiązywała obie strony do niszczenia żywotnych sił Narodu
  Polskiego i jego Zbrojnych zasobów. Powstanie było fragmentem Dotrzymanych Warunków Umowy.
  Wilki może i pobiją się przy zabitej krowie ,lecz gdy silniejszy się "nazre dowoli" da pożywić się słabszemu i kończą ją wspólnie
 • @
  Przyłączam się .Wnioski na 5*
 • @koniecPOLSKI 10:49:31 Sprawa zaglady Polakow byla w istocie dla Hitlera i Staina drugorżędną sprawą "czystości systemowej"
  Podobnie jak sprawa "holocaustu " Cyganow. Już Marks uważał niektóre narody jak Fryzowie, Szkoci i Polacy za skazane na zagladę z powodu braku zdolnosci przystosowania do "walca historii" rozwoju ludzkości przez pasożytnicze przystosowanie. Mozna nawet uważać, że narod polski uformowany zostal w dużym stopniu przez wlaśnie takie nieprzystostowanie lecz był intensywnie "wynaradawiany" nawet przez unaradawianie na pseudoautochtoniczne ("etniczni Litwini") lub biblijne "mniejszosci".
  Feliks Siejwa, więzień Pawiaka, Majdanka i GrossRozen opisał w książce "Więzień III Pola" przyjazd pierwszego transportu ludności Warszawy po powstaniu . Transport zdominowany byl przez folksdojczy i kolablorantów, którzy domagali się rozmowy z komendantem i uznania swycvh papierow i dowodów współpracy z Niemcami. Wspólwieźniom ofiarujacym im jako bohaterom powstania swoje cenne porcje chleba i margaryny wykrzykiwali, że gdy pod białym prześcieradlem przechodzili naz stronę niemiecka to powstańcy donich strzelali.
  Niemcy "biurokratycznie" (bezdusznie) wyslali ich na internowanie a nie na zagładę tak jak ludność Warszawy zgodnie z warunkami kapitulacji. Oskarzali niektóerych spośród członkow transportu , że są to ukryci miedzy cywilami powstańcy (żołnierze), co kończylo się dla oskarzonych pewną śmiercią. Niestety tacy moga być dzięki ostatnim dziesięcioleciom traktowani jako reprezentatywni uczestrnicy powstania i warszawiacy.
 • *
  I dlatego sowieci przy wielkich stratach i wysiłku utworzyli Przyczółek magnuszewski, gdzie Niemcy wysłali swoje elitarne jednostki pancerne z Dywizji Hermann Göring i Waffen SS Viking??

  Uratowanie ludności i miasta, które zostało zrównane z ziemią, a jej ludność, ta która przetrwała ponad pięć lat niemeckiej okupacji wymordowana, a po upadku powstania wysłana na poniewierkę do przymusowej pracy i do niemieckich obozów śmierci, z której wielu już nigdy do Polski i do swojego miasta nie powróciło?

  To jest ten ratunek?

  Kapitulacja podpisana przez AK z Niemcami w osobie von dem Bacha uratowała żołnierzy powstanie, w innym przypadku wszyscy na miejscu bez sądu byliby przez Niemców rozstrzelani.

  Jednak co do tego ma wywołanie powstania w Warszawie, które było uwieńczeniem Akcji Burza, w tamtej sytuacji militarnej AK jak i sytuacji politycznej Polski, jak ma się to dekonspiracji całego podziemia wobec zbliżającej się czerwonej zarazy, jak ma to się do tego, że ta cała Akcja to była zdrada Polski i Polaków?!

  Podpisanie kapitulacji było efektem wywołania powstania w Warszawie, które od początku było skazane na klęskę i militarną i polityczną, a nie jakimś cudownym ratunkiem dla miasta i jego mieszkańców.

  ***

  Polityczne czynniki kierownicze NSZ (w obu odłamach) od początku krytykowały Powstanie Warszawskie, jako koncepcję bez szans na zwycięstwo. Jednak w momencie jego wybuchu, wszystkie oddziały NSZ, jakie udało się sformować, i wszyscy pojedynczy żołnierze NSZ, którzy znaleźli się w jego zasięgu, wzięli w nim udział. Ale gorzka ocena powstania została sformułowana już w dniu jego kapitulacji, tj. 2 X 1944 r. w piśmie "Wielka Polska", w artykule pt. Zmarnowany heroizm:

  [...] Nie byliśmy entuzjastami idei Powstania, wywołanego w dniu 1-szym sierpnia. Decyzja podjęcia każdej walki musi być w naszym pojęciu dyktowana racją polityczną i poczuciem odpowiedzialności za następstwa wszczętych działań. Jesteśmy jednak również żołnierzami i czyniliśmy to, co każdy żołnierz winien czynić z momentem rozpoczęcia walki; (...) Przy naszych, mniej niż skromnych możliwościach, rozpoczynać powstanie można było tylko w wypadku, gdybyśmy mieli zapewnioną, realną pomoc z zewnątrz. Nawet w wypadku powodzenia, poza jedynym atutem, jakim byłoby jeszcze jedno potwierdzenie naszej woli walki, nie zyskaliśmy nic politycznie. Natomiast w wypadku niepowodzenia, które trzeba było brać w rachubę, zyskiwaliśmy jedną sławę więcej, traciliśmy natomiast wszystko to, co straciliśmy. Niepowodzenie stało się faktem. A oto jego skutki: Ponieśliśmy olbrzymie straty w sile biologicznej narodu. Przysporzyliśmy narodowi polskiemu nowe dziesiątki tysięcy kalek. Obróciliśmy w gruzy stolicę Polski. Zmarnowaliśmy wielowiekowy dobytek kulturalny. Doprowadziliśmy do nędzy setki tysięcy ludzi. Przekreśliliśmy pięcioletni dorobek konspiracyjny przez wyniszczenie i rozproszenie aktywu politycznego, wojskowego, kulturalnego i gospodarczego. Doprowadzamy do obozów jeńców wojennych kilkadziesiąt tysięcy oficerów i żołnierzy, którzy przetrwali pięć lat okupacji, a teraz do końca wojny będą straceni dla dalszego wysiłku zbrojnego Polski. Dostarczamy nieprzyjacielowi kilkuset tysięcy robotnika, którego Niemcy nie potrafili sami wyłowić. Zaprzepaściliśmy olbrzymi kapitał heroizmu, wykuwającego się przez pięć lat okupacji. Heroizm ten był jedyną realną i poważną siłą, jaką dysponowaliśmy w dniu Powstania. W zamian za to nie zyskujemy nawet uznania w oczach świata, ceniącego jedynie polityczny realizm, siłę i równowagę psychiczną. Romantyczne gesty narodów dawno już straciły w świecie wagę atutów politycznych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych już może godzinach kapitulacja stanie się faktem. Pójdziemy na poniewierkę. Pochłoną nas obce miasta i wsie. Wielu z nas nie wróci do stolicy, w obronie której przelaliśmy tyle krwi. Wszędzie tam, gdzie się znajdziemy, świętym naszym obowiązkiem będzie rozwijać i krzewić te wszystkie wartości, jakie staną się fundamentem pod budowę Wielkiej Polski. Historycy przyszłych dni ocenią niewątpliwie z perspektywy czasu lekkomyślnie zmarnowany heroizm żołnierza i ludności Warszawy oraz wskażą, jako przestrogę dla przyszłych pokoleń, błędy współczesnych. Niech żyje Wielka, Niepodległa Polska! Niech żyje Warszawa![...]

  za:
  Przedruk z "Ładu" ("Dodatek historyczny" nr 9/94, ss. I-II).

  Radzę zapoznać się z tym co na ten temat powstania sądziły czynniki wojskowe i polityczne związane z NSZ-em i zaprzestać wypisywać tutaj antypolskie banialuki.

  http://polacy.eu.org/#/4205/powstanie-warszawskie/

  Powstanie nie uratowało ani Polski, ani Polaków, ani powstańców, a podpisanie kapitulacji przede wszystkim uratowało dowódców tego powstania, które rozpoczęli nie biorąc pod swoją uwagę argumentów, które wskazywały na to i to od początku, że to powstanie nie ma żadnych szans na wygraną... Powstanie, które militarnie było wymierzone w Niemców, a politycznie w Sowietów.
 • @Paweł Tonderski 11:34:25 Fronf sowiecki zatrzymany został nie na tygodnie trwania plowstania ,lecz prawie poł roku
  Co myśleli narodowcy lub Anders nie miało znaczenia. Doborowe dywizje hitlerowskie skierowane byly na front zachodni jakby Hitler wiedzial, że na wschodzie będzie postoj nie tylko na kierunku warszawskim ale i lubelskim. Wydawało mi się, że trudno tego nie zauważać po moich powyższych wywodach.
  Niemcy ,liczyli na porzewagę armat i pancerzy ich nowych czolgów i przygotowywali ofenzywę (w Ardenach), która mimo wykazania skutecznolści tej przewagi (większość czolgów alinckich nie była zdolna do walki z niemieckimi) zakończyla się jedynie z powodu braku paliwa.
 • @telewidzacy 11:29:25
  Nie oglądaj telewizji!
  Usiądź i spokojnie a po zastanowieniu wytłumacz:
  A. Dlaczego Niemcy wiedząc iż nie będzie żadnego" Festung Warschau"
  ściągnęli Jednostki SS w tym Pancerne ,i przez 63 Dni Cierpliwie z uporem i przy sporych jednak stratach ,Niszczyli ,Palili ,Mordowali, tracąc siły i Amunicję na nie za bardzo strategiczną walkę.Czyste Szalone Morderstwo!
  B. Dlaczego Rosjanie choć bez większych trudności popędzili od Bzury do Wisły zagony niemieckie,czołgi pierwsze pojawiły się na przedpolach a Niemcy szykowali się na ewakuacje Dużej skali , zdali się na Wypoczynek, cofnęli na biwaki grając na harmonijkach i zrzucali w ostatnich godzinach ,w workach bez spadochronów amunicję która nienadawała się nie tylko ze względu na kaliber ale jak wyżej.
  A stali na linii Wisły i moczyli nogi pod moostem Kierbedzia.
  I To NIE są całkowicie Przypadkowe wydarzenia !
  Pzdr.
 • @Skanderbeg 12:18:26 Gdyby dowodził Korczyński, Spychalski, Żymierski lub Anders to by dbali bardziej o piersi i ordery
  Ordery byly formalną miara zacieklości walk np za walki w Lublinie nadano bardzo duzo sowieckich odznaczeń i komunikaty frontowe donosiły o ich niezyklej zacieklosci
  http://telewidz.neon24.pl/post/69102,ludobojcze-zatrzymanie-frontu-na-wisle-w-1944r-i-akcja-burza-w-lublinie
  Lepiej przeczytać dwaz razy niz wcale
 • @koniecPOLSKI 14:40:37 Logika niemieckich kacykow podobnie jak sowieckich różnila się od logiki strategow a nawet taktykow wojsk
  Większość Jednostek SS w tym pancernych walczacych z powstaniem lub na froncie wschodnim w okresie powstania podobnie jak inne jednostki istniała dzięki rozkazom Stalina uniemożliwiajacym likwidacje wycofujacych sie armii niemieckich podobnie jak wcześniej przdeprowadzono trudniejszą likwidacje armii Paulusa pod Stalingradem.
  Do likwidacji powstania Niemcy ściągnęli jednostki z raczej policyjnej zbieraniny podobnie jak do "obrony Lublina". Przez okres 63 dni Warszawa byla bombardowana przesz kilka samolotów niemieckich z Okęcia chociaż Niemcy wiedzieli, że stoją w obliczu potężnej i nowoczesnej floty powietrznej za Wislą. Tracili amunicję i materiały nie tylko na powstanie ale po kapitulacji na jakby bezsensowne wysadzanie pustych domow wielkiego miasta. To samo już w 1943r zaplanowali w ramach scenariusza oddawania Lublina Sowietom i probowali realizować mimo formalnego braku powstania w Lublinie.
  Jedynym tego wyjaśnieniem jest nikczemna glupota i wspólnota priorytetowości sjonistycznej koloniozacji Palestyny decydentow hitlerowskich i stalinowskich.
 • @telewidzacy 21:01:32
  Logika logiką a Praktyka...Możemy sobie długo opowiadać Bajki. Dowódcy wojskowi ,obu stron, to na pewno nie Durnie.Hitler nie był takim Schizofrenikiem czy Szaleńcem jak go się przedstawia,Stalin tym bardziej,ani Napoleon ani Połsudzki ani Hannibal...Oni po prostu znali się na wojnie a po za tym mieli do niej FACHOWCÓW i to też Niezłych.
  Marnowanie sił Ludzkich,Sprzętu i CZASU nie jest dziedziną Strategi.
  Nacierający działa tak jak pozwala obrona i odwrotnie .
  Oni "marnotrawili" swe siły czy "Grali" i Kto Wygrał ?
  Ktoś Wygrać musiał bo Przegranymi byli Polacy.Prawda?
  Nie mów tylko ze Hitler chciał się zemścić na Warszawie ,bo to nieprawda.
  W Polityce nie kierują się sentymentami tylko realną korzyścią. Niemcy przecież do ostatnich chwil prowadzili rozmowy z ujętym dzięki wywiadowi sowieckiemu a Polskim /żydowskim agentom, gen.Grotem,
  którego rozstrzelali na wieść o wybuchu Powstania. Tak że coś sobie jednak kombinowali żeby wyjść z matni. Nie Wyszło !
  Pzdr.
 • @Paweł Tonderski 11:34:25
  " Powstanie, które militarnie było wymierzone w Niemców, a politycznie w Sowietów" - a obróciło się przeciwko Polakom ?
  Proszę nie zapominać że Pierwszą która oficjalnie wzywała mieszkańców do walki z Niemcami była dywersyjna radiostacja sowiecka " WANDA" z Moskwy .Już na miesiąc przed. Odziały AL/GL/PPR wraz z bronią zostały ewakuowane do lasów,została tylko kompania w sile plutonu na Woli ,potem Starym Mieście w czasie Powstania, a ewakuowała się dzięki powstańczym legitymacjom AK.

  Proszę Nie zapominać że ARMIA KRAJOWA była ALIANTEM ,powstanie było operacją ZAPLANOWANĄ i UZGODNIONĄ ,wybuchło w terminie niekorzystnym lecz zapobiegającym Spontanicznemu i Nieuchronnemu wystąpieniu ludnościoraz i oczekujących oddziałów.
  ALIANCI mieli i byli zobowiązani Pomagać. Jakkolwiek stała się i częściowo była politycznie skierowana przeciw Sowietom to już po KATYNIU !!!sygnalizowała światu że Polska żyje! I jeszcze nie zamierza Umierać,
  a Takim to kosztem jednak 17 Republiką nie byliśmy.
 • @koniecPOLSKI 22:46:0817 republiką ni byliśmy nie tyle dzięki powstaniu co planowanej "aliji" z ZSRR przez demoludową Plolskę
  Czechoslowacje do neutralizlowanej Austrii. ktora objęła około miliona kandydatów na nowohebrajczykow przeprowadzanych dużymi grupami "nielegalnie" przez bronowane granice były też alije legtalna "alei" Z LEGALNYMI CERTYFIKATAMI ANGIELSKIMI, póllegalne z certyfikatami wielokrotnie wyklorzystywanymi i z certyfikatami falszowanymi) ale objęły lokolo kilkadzikesiat tysiecy wybranych. W roku 1948 po utworzeniu przez ONZ na wniosek Gromyki (ZSRR) państwa żydowskieglo w Palestynie zlikwidowano w AUSTRII, WŁOSZECH I NRF "OBOZY DLA UCHODZCOW Z ZA ŻELAZNEJ KURTYNY", W KTÓRYCH CIAGLE ZNAJDOWALO SIE 200 TYSIECY TAKICH "UCHODZCOW" wolących obozowe diety od wyjazdu do Palestyny pomimo pogromu kieleckioego i moczarlowców .
  Powstanie tylko uratowało ludność i powstańcow przed zupełna zagladą.
 • @telewidzacy 10:34:30
  NIE ,NIE ! NIE ! Nie wiesz nic o podaniach do Stalina aby "zechciał" nas
  przyjąć do rodziny Narodów (Najszczęśliwszych ludzi Świata) i takie tam trata tata....a inicjatorem było środowisko patriotów Polskich i nietylko...
  Tylko dużo Naszych kochanych chłopców" Leśnych" robiło co trzeba i szło w Świat ai świat się dziwił: "Polacy Zwariowali"; Jedni chcą a drudzy Nie chcą !
  I nie udało się zamieść pod dywan .a to co mówisz i myślisz to One se szykowały miękie lądowanie wrazie Co gdyby się Polakom przestało podobać.No i jak się przestawało to w panice wyjeżdżały w 68 , ale to już i inna bajka.

  Nie ogladaj telewizji!!!
 • @ Dodam
  Pogromy nic nie mają wspólnego z Moczarem a 'moczarowcy" to duzo póżniej. No chyba ze masz na myśli UB bo ono tą akcją kierowało a w tym czasie było jeszcze mało moczarowskie.
  Pogromy były wymyślone przez Zydów dla żydów. Najgłośniejszy i największy w Kielcach ale i w wielu innych Kraków,Częstochowa ,Radom i wielu małych miejscowościach.
  Zydzi co "Przyszli" od Stalina zniechęcali powracających żydów do swych stron rodzinnych i starali się ich odstręczyć od tego pomysłu oraz i pomóc w wyjeździe do ISRAELA!
  Możesz Wierzyć bo sam byłem świadkiem jak dzielne "chłopaki" od Jescze dzielniejszego porucznika Bonifacego zresztą Jedynaka starali się jak mogli, tłukli szyby ,mazali na drzwiach nie tylko kredą i robili jeszcze inne swiństwa.Dlatego wielu żydów wyjechało a potem ginęło w wojnie
  o wzgórza Synaj .tak to było!

  a Telewizji nie oglądaj! Pzdr.
 • @koniecPOLSKI 12:01:10Pogrom kilelecki zrobili bermanowcy gdyż jeszcze nie wychołubili slobie moczarowców
  Goldberg Różański w okresie pogromu kieleckiego założył nawet Związek Antysemickiej Mlodzieży Polskiej ale do roku 1948 gdy na wniosek Gromyuki ONZ ustanowil państwo żydolwskie w Palestynie i po tym okreswe a szczegolknie w okresie następnej aliji formalnie wymuszonej przez "gomułkowszczyznę" (także manipulowaną przez bermanowców) w 1968r bermanowcy nie musieli samodzielnie angażować się bezpośrednio osobiście. Różański, Romkowski, Feigin i Izaak Fleischfarb vel Jożef Świato (którego ci wybitni bermanowcy odprowadzili do Nowaka Jeziorańskiego by zainicjował przygotowania do demotowania PRL (ktore podobnie jak Reich, ZSRFR spelniły juz swe historyczne zadania) przez powstania gen Freya Bieleckiego w 1956r i solidarnościowego w latach 70/80tych) itp w okresie PRL pozostali jednak niedoścignionymi wzorami dla moczarowców jak soliter dla wyznawcow kultu darwinowskiej ewolucji droga pasożytniczego przystosowania i jej wcielonych świkadkow gejow ("niebian") wyspecjalizowanych w uszczęśliwiajacym myleniu we wszystkim sralni z bawialnia
 • @telewidzacy 22:28:33
  Moczarowcy już byli tyko byli "słabe" Moczar został komendantem UB w
  Łodzi ,naprzeciwko była Szkoła Kadr pod dowództwem polakofoba Mjr.Broniatowskiego a w swych szeregach miał sporo kadr niepolskich ;Żydzi ,Białorusini,Ukraińcy itp. Po za tym zaczęły się dochodzenia Centrali
  MBP przeciwko Antysemitom z szeregów AL-GL-PPR co wymordowali sporo zydów i obrali ze złota podczas Okupacji - Partyzantki.
  To były głośne sprawy ale pod kocem i to czarnym.Skazano "Grzegorza"
  Korczyńskiego, "Przepiórkę" o paru nazwiskach i jeszcze kilku.Moczar został Wojewodą zdaje się Olsztyńskim i cicho siedział .Dopiero Wojna Chamy-Żydzi i 68rok .Wtedy stał się Jawnym Antysemitą itd.itp,a ogólnie to tak było jak Myślisz.
  Pzdr.
 • @koniecPOLSKI 14:52:15Dochodzenia Centrali MBP PRZECIWKO "ANTYSEMITOM" były nieco podobne DO ROZKAZU Stalinaataku na synagogę
  czyli jego ministerstwo spraw zagranicznych jaki wydal NKWD przez telefon w obecności dyplomatów Hitlera. Grzegorz Korcdzyński podstępnie wymordował grupę polskich jeńcow żydowskiego pochodzenia jacy z bronia otrzymaną praw3dopodobnie od bardzo wybitnych dlowodcow SS uciekli w polskich mundurach (których mimo groźby śmieci nie chcieli zamienićna pasiaki) z podobozu Majdanka przyul Lipowej w centrum Lublina. Prawdopodobnie o tą sprawę chodzilo Tomaszowi Blattowi , ktoremu cenzura PRL (wylącznie zydowska) odmówiła wydania jego wspomnień z obozu śmierci i powstania w Sobiborze jeśli nie zrezygnuje (mimo, że byl wyższym oficerem conajmniej politycznym) z opublikowania w nich informacji,że gen Grzegorz Korczyński mordowal partyzantów żydowskich. Tak bylo jeszcze w llatach 50tych gdy Tomasz Blatt wyemigrował do Palestyny gdzie też mu odmowiono publikacji ale raczej z powodu zbyt prawdziwego opisu wydarzeń i działalności zonderkomanda żydowskiegto w Sobiborze (kult holocaustu zaczął sie dopiero w latach 60tych a wcześniej dominujacy wśród sjonistycznych decydentów liderzy i sowiecko PRLowscy koloniści nazywali ofiary holocaustu "mydłem").
 • @koniecPOLSKI 22:46:08
  Śmiertelni wrogowie Polski nawołują do powstania, a my do niego przystępujemy?

  Czytał pan wywiad z Borem, który został przeprowadzony w Londynie?!
 • @koniecPOLSKI 22:46:08
  Dupa nie aliantem, trzonem jednostek AK w warszawie były jednostki narodowe scalone z AK.

  A doświadczenia z Lwowa i Wilna?

  Co niby miało zmienić powstanie?! Co dzięki temu powstaniu politycznie lub militarnie zyskaliśmy?

  Proszę wymieć choćby jeden argument, który będzie wskazywał na to, że powstanie, rozkaz o wywołaniu powstania w Warszawie był słuszny?!
 • @Paweł Tonderski 00:34:31rozkaz do powstania był słuszny instynktownie
  cholciaż byl nieracjonalny według praw życia pasożytniczego. Przywodcy powstania nie domyślali się możliwosci i motywacji zatrzymania frontu na prawie poł roku na Wiśle mimo braku przygotowań i sił niemieckich do jej obrony przed ofensywą sowiecką.
  Rezygnacja z wystąpienia wobec wladz sowieckich z propozycja włączenia się do walki byla azkceptacją zdominowania społeczeństwa polskiego przez pasożytnicze elity sowiecko marksistowskie a w warunkach wielkiego miasta na lini frontu pod okupacja niemiecką konsekwentnie ludobójczą byla to akceptacja utraty możliwosci i dorobku konspiracji przed niemal pewną zupełna zaglada i przed zdominowaniem przez funkcyjnych i folksdojczow jak w warunkach gett i obozow koncentracyjnych.
  N a to nie mogli sike zgodzić przywódcy powstania mimo , że było to trudne do zrozumienia dla przywódcow na emigracji
  Tego nie mogą im darować wyznawcy świadomi i nieswiadomi kultu pasożytniczego życia,przystosowawczej ewolucvji pasozytniczej- eurofolksdojcze i sjonistyczni kabotyni.
  Przywódcy powstania nie znali skali ludobójczej wymiany elit w ZSRR juz przed 1939rmi instynktownie przeczuwali, że ewentualna zagłada przywódców AK w następstwie ujawnienia w akcji Burza bedzie mniejsza strata niż milczace zaakceptowanie nowej okupacji.Zdawali sobie sprawęm że na kut "powstania antykomunistycznego" lub "żolnierzy wyklętych" warto liczyć jak na kult katastrofy smoleńskiej chociąż jej nie znali.
 • @Paweł Tonderski 00:34:31
  Może Nie słuszny bo Wszystkie Powstania są Niesłuszne ale Nieuchhronny a przez to Konieczny!
 • @telewidzacy 12:09:39 # ALL
  Zanim zaczynacie GDYBAĆ to Pamiętajcie:
  POLSKA była już ,pomimo Katynia( Churchill i Rooswelt udawali "Głupa" )
  ALIANTEM i Brała udział na Wszystkich frontach Walki ze Wspólnym agresorem.I Podlegała Rozkazom Naczelnego Dowództwa.!!!.
  Jeden z tych frontów również podlegający Dowództwu Sprzymierzonych było Powstanie Warszawskie.Dzięki Bogu ,bo slończyło by się jeszcze gorzej, nie wybuchło samoistnie i spontanicznie
  Uczestnicy Powstania zostali UZNANI przez Dowództwo Niemieckie za Jeńców Wojennych ( a nie za Bandytów).
  I ..Teraz sobie pogdybajcie.!
 • @telewidzacy 21:45:40
  Zdobądź książkę :" Tajne Oblicze GL-AL,PPR" T. I-III Marek.Chodakiewicz -
  Piotr Gontarczyk-Leszek Żebrowski. wyd.Burchard Edition.

  Przestaniesz mieszać i przeinaczać fakty - To DOKUMENTY z tych lat przy minimum komentarzy. Bezcenne dla Młodego Polaka co chciałby wiedzieć ;
  Kto- Co -Dlaczego a przede Wszystkim Kim jestem i Gdzie podążam.


  Goraco Polecam to prawdziwa " BIblia dla Polaka "!

  Można złapać na Allegro, był jakiś dodruk ?
  Pzdr.
 • @koniecPOLSKI 16:58:59Dokumenty nawet AL nie mogą zaprzeczyć ewangelicznemu wskazaniu "po czynach ich poznacie"
  A czyny są takie, że front stanął na Wiśle na prawie poł roku (ws tym zima 44/45) a wcześniej przed Bugiem mimo przytlaczajacej przewagi sowieckiej imimo braku obrony lewego brzegu Wisły,
  2, bermanowcy potrafili zdominować nie tylko weteranow AK jak np Karski, Kloczowski , Ścibor Rylski ale nawet arcybiskupów
  3, ludnlość Generalnej GUBERNI A WIĘC I WARSZAWY DO CZASU KAPITULACJI powstania pozbawiona byla dekretami hitlerowskiego prawa praw międzynarodowych Konwencji HASKIEJ I GENEWSKIEJ CZYLI zrównana z ludnościa i jeńcami sowieckimi.
  4 do zaglady ludności Warszawy i ewentualnych powstańców nie dowodzonych przez AK w wielkim miescie na lini frontu nie trzeba bylo specjalnych decyzji i organizacji
  Dokumenty powinny być interpretowane w świetle faktow
 • @koniecPOLSKI 16:58:59 Według dokumentow "Akcji Reinhardt" ludność gett
  była ewakuowana transportami endlosungu.
 • @koniecPOLSKI 16:40:40
  Powstanie wielkopolskie było niesłuszne, a powstania śląskie? Nie rozumiem, co ma pan na myśli pisząc, powstania były niesłuszne ale nieuchronne, a przez to konieczne?

  Dla kogo one były koniecznie i nieuchronne, komu służyły, komu były niezbędne i dla kogo były nieuchronne. My tutaj piszemy o Powstaniu Warszawskim, nie o innych.

  Moje uprzednie pytania, jednak nadal pozostają bez odpowiedzi?

  Proszę na nie odpowiedzieć. jeżeli nawoływał do wybuchu powstania w Warszawie nasz wróg, śmiertelny wróg Sowiet, to chyba, taki z niego można wyciągnąć wniosek, to powstanie było tylko i wyłącznie dla niego konieczne i nieuchronne, a nie dla Polaków i Polski. :)
 • @koniecPOLSKI 16:49:38"Polska" już tylko była oszukiwana, że jest Aliantem
  PowstaNIE TRUDNO UWAŻAĆ ZA JEDEN Z FRONTÓW "PODLEGAJACY WSPOLNEMU DOWÓDZTWU SPRZYMIERZONYCH" podobnie jak fronty sowieckie a nawet front komunistyczny Tity zaopartywanego obficie przez Anglików jako "front" w ich strefie wpływow w przeciwieństwie do frontu AK W STREFIE SOWIECKIEJ) ZAOPATRYWANEGO TYLKO SYMBOLICZNymi zrzutami broni oraz łącznoscią Rządu Londyńskiego z AK kontrolowana przez zdominowany przez usłużnych dla ZSRR agentow wywiad angielski.
  Dowodztwo Niemieckie uznalo uczestników powstania za jeńcow wojennych a ludność za podlegajaca prawom miedzynarodowym w warunkach kapitulacji powstania i te warunki także w 1945re były względnie konsekwentnie przestrzegane pomimo intensywnej kontynuacji ludobójczych decyzji dowództw formacji politycznych.
 • @Paweł Tonderski 00:31:29 "Śmiertelni wrogowie nawoływali do powstania" gdyż nie wyobrażali spobie, że przywroci ono prawa
  międzynarodowe ludności i powstańcom ratując większość ludności przed zupęłną zagładą (najpóźniej zimą 1944/45).
 • @Paweł Tonderski 02:19:21
  Sowiet w tym czasie był "Sojusznikiem" ! (jakim to inna sprawa). Powstanie Warszawskie było nieuchronne bo wróg - ciemiężyciel przekroczył wszelkie granice bestialstwa a Powstanie jest formą ostatecznego Protestu prześladowanych ,chociaż można jeszcze oblać się benzyną i podpalić. Powstania są naogół skazane na klęskę , od powstania Spartakusa poczynając , bo Powstańcy mają ograniczone możliwości działania, organizacji ,sił ,środków ataku itd.itp. czasami jak w przypadku powstań Śląskich są właściwie wystąpieniami samorzutnymi ,
  również i "wygrane" Wielkopolskie przykładem tylko przypadku.
  Powstanie Warszawskie było Operacją Wojskową PRZYGOTOWYWANĄ
  w ramach Akcji "Burza". Powstanie Wileńskie również a jego historia była przestrogą powtórzenia dla Warszawy. Dlatego temat jest kontrowersyjny i stałe pytanie:"Czy było słuszne" ? Było NIEUCHRONNE
  Operacja wojenna to jedna strona medalu a Reakcja ludności i społeczeństwa druga. Dowództwo Powstania to nie byli Amatorzy i ten aspekt sprawy jak i wzajemne obwinianie się za Decyzję wybuchu to
  rezultat tych dylematów." Warszawa była beczką prochu" i Wszyscy zdawali sobie sprawę że jeżeli, to musi być wybuch "kontrolowany"!!
  Na ile się to Udało ???
  Trzeba rozpatrzyć więc inny scenariusz. Kombinujcie; Co By Było gdyby
  Powstanie NIE WYBUCHŁO ? Będziecie mieli odpowiedź na rozwiązanie swoich wątpliwościi z Osądzeniem Sprawców Nieszczęścia i losów mieszkańców Warszawy - tło Powstania będzie wyraźniejsze.
  Czego Życzę..
 • @całujpsawnos 14:03:10
  Czyim niby był ten sowiet sojusznikiem? Polski i Polaków? Przecież ten sam sowiet zerwał z nami rozmowy po tym gdy odkryto groby naszych żołnierzy w Katyniu. Od tamtej pory nie byliśmy sojusznikami, a takich ludzi, jak Berling uznano za dezerterów i zdrajców Polski.

  My tutaj nie dyskutujemy o tym, czy powstanie było słuszne czy niesłuszne, tylko o tym,że to powstanie zdaniem autora uratowało warszawiaków , powstańców i Polskę. :)))

  O tym jest ta dyskusja.

  Żadnego wybuchu niekontrolowanego w Warszawie by nie było bez wydania rozkazu o wybuchu tego powstania. To było Polskie Wojsko działające w konspiracji, jednak podlegało takiej samej dyscyplinie, jak w normalnym wojsku.

  Pisanie o tym, że powstanie wybuchłoby samoczynnie lub przy udziale komunistów w Warszawie jest takim samym kłamstwem jak to, że to powstanie uratowało warszawiaków i powstańców. :)

  Jakby powstanie nie wybuchło to Warszawa nie byłaby zburzona, ludzie nie potraciliby całych majątków, nie zginęło by ok. 200 tysięcy warszawiaków i powstańców, nie byłoby wysiedlenia miasta, nie zdekonspirowano by AK i NSZ oraz jednostek narodowych scalonych z AK, to jest pewne.
 • @Paweł Tonderski 12:03:04Wiara W ROZSĄDEK I RAcjonalizm hiutlerowski jest słabym argumentem "niesłuszności" powstania
  Nie tylko biorac pod uwagę "sluszność" obrony Gdańska, Wroclawia (Breslau) i Berlina przed pod każdym wzgledem przytłaczajaca przewagą sowiecką.. W Lublinie niemcy nie przewidywali powstania ale juz w 1943r przygotowali instrukcję przekazania Lublina sowietom przewidujaca (nakazujaca) wysadzenie 22 obiektow tym "środmieścia", którą to instrukcję "zarzadzenie obrony" probowali realizować mimo wcxeśniejszej "akcji erntefest tj rozstrzelania 43 tysięcy Żydów przetrzymywanych pod pretekswtem różnych prac w kompleksie obozów Majdanka. Nie udało się gdyż przewaga sowiecka byla rzeczywiście przytlaczajaca a w dniu 23 lipca 1944r mozna mowic o "wybuchu" aktywności powstanczej nawet przechodniów widzacych rozpaczliwa ucieczkę i male "morale" Niemcow
  http://telewidz.neon24.pl/post/69102,ludobojcze-zatrzymanie-frontu-na-wisle-w-1944r-i-akcja-burza-w-lublinie
  Wiasra w racjonalizm darwinoiwski nawet musi być wsparta wiara w hart ludnosci warszawy wiekszy niż Leningradu i wieksza odporność warszawiakow na mróz i głód.
 • @telewidzacy 14:43:59
  A co ma tutaj Gdańsk do rzeczy, a co w takim razie z Wilnem, Lwowem, Poznaniem i Krakowem?
 • @telewidzacy 14:43:59
  Panie, Gdańsk tak jak Wrocław nie były, wtedy miastami należącymi do Polski, to były według Niemców ich rdzenne niemieckie miasta, ich niemiecka ojczyzna, ich ziemie ojców i dziadów, które mieli zamiar bronić do końca i bronili. Wrocław bronił się jeszcze po upadku Berlina..., a z Wrocławia przed tym Niemcy ewakuowali niemiecką ludność...
 • @Paweł Tonderski 15:57:35dzięki powstaniu ludność Warszawy i powstańcow wyewakuowano jako podlegającą prawom miedzynarodowym
  a nie jak jeńcow sowieckich lub ludność gett (getto łódzkie i Żydów węgierskich "ewakuowano" jeszcze w 1945r.). Ewakuacja ludności warszawy interesowała dowódcow niemieckich szczególnie po powstaniu a nie kacykow hitlerowskich nimi rządzacych. Obrona GDAŃSKA , wROCŁAWIA I bERLINA PODANA ZOSTALA JAKO PRZYKLAD NIEMIECKIEGO RACJONALIZMU a nie zaprzeczenie ich niemieckości. Miały sens powiększenia strat niemieckich. Dla Hitlera i jego dowódcow wtedy juz nie mialo dużego znaczenia jaka ludność ginie nawet w kanalach metra berlińskiego. W ostatnim piśmie nazwał Niemców narodem względnie kiepskim.
 • @Paweł Tonderski 11:34:25
  Panie Tonderski czytał pan wspomnienia z powstania żony Stefana Korbońskiego Zofii.?Jak nie to proszę przeczytać wtedy może pan zrozumie że wybuch powstania był nie do uniknięcia Stefan Dembowski

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY