Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
64 posty 2285 komentarzy

Pogrzeb kultowego dyr Muzeum NaMajdanku w 100lecie Karskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Pogrzeb zbyt ograniczonego w sjonistycznym kabotynizmie Kuwałka w cieniu 100 lecia urodzin Karskiego

 

Byly dyr Muzeum na  Majdanku Robert Kuwałek myślał, że wystarczy iść z prądem antypolskiego sjonistycznego kabotynizmu analogicznie lekceważąc interesy kultu banderowcow służących posowieckim oligachom z izraelickimi paszportami wytransformowanym z grupy trzymajacej władzę w ZSRR jak niegdyś moczarowcy służyli bermanowcom a dołowi hitlerowcy i stalinowcy służyli frankistowskim sjonistom zafascynowanym i motywowanym Protokołami Mędrców Syjonu. Ale judeokatolicystyczna beatyfikacja Kuwałka jako kultowego  judeofila może okazać się łatwiejsza niż Karskiego ze względu na cudowność zgody na umieszczenie słowa “ludobójstwo”  w inskrypcji na pomniku ofiar rzezi wołyńskiej. Zgodę taką wyrazil Wojewoda za pomocą pasożytniczo kabotyńskich lubelskich elit popisowo i lewacko patriotycznych, dla ktorych Kuwałek  był postacią kultową.  Zebranie Komitetu Ochrony Pamieci Walk I Męczeństwa przy Wojewodzie, na którym po kilku miesiącach odmowy uchwalono tekst ze słowem “ludobójstowo” szkodliwe dla kultu ukraińskiego  patriotyzmu” na służbie posowieckicch oligarchów będących następcami organizatorów ZSRR i jego pierestojki, aliji kandydatow na palestyńskich nowohebrajczykow (kierujących ostatnio mordowaniem Donieckich Kozakow przez wojsko ukraińskie dominowane kultem banderowskiego ludobojstwa) rozpoczęte zostało minutą ciszy dla uczczenia pamięci wlaśnie R. Kuwalka.

 

               6 lipca br. Przed hotelem we Lwowie zmarł na udar dyrektor Muzeum na Majdanku Robert Kuwałek znany z gorliwości w badaniach i poropagowaniu historii holocaustu na terenie dystryktu lubelskiego jak mu się wydawało według wskazań i priorytetów potrzeb kultu holocaustu wyartykłowanych 5.01.2001r  przez prof Żbikowskiego  ( z Zydowakiego Inst. Historii) na Seminarium IPN p.t. “Zagłada Żydow na Lubelszyźnie. Stan Badań”  (czyli “jak od nowa badać zagładę Żydow” w celu “odkłamania” i “wykazania win i kolaboracji strony polskiej,  która była większa od pomocy  Żydom i od konspiracji”)      i artykułowanymi przez inne autorytety  sjonistycznego kabotynizmu  po latach 70tych XX wieku jako kult osi upadku  cywilizacji europejskiej ( w analogii do wypowiedzi Szmula Krakowskiego z Jad Washem na międzynarodowej Konferencji w sprawie Akcji Reinhartdt Lublin 7-9.10.2002, że holocaust był “osią upadku cywilizacji…”). Na wspomnianym seminarium R. Kuwałek mimo obszernego dorobku naukowego Muzeum Na Majdanku gorliwie i z przekonaniem powtarzał tezy Żbikowskiego o potrzebie odrzucenia wyników wszyskich dotychczasowych badań holocaustu i (przy okacji organizacji IPN Kieresa) rozpoczęcia ich od nowa oddzielnie w zakresie zupełnie oddzielnych badań holokaustu Żydow i oddzielnie badań zbrodni na Polakach wykazując przewagę kolaboracji Polakow w zagładzie Żydów nad pomocą i nad konspircją (dosłownie).  Kuwałek gorliwie wyrażał oburzenie za jakąś wypowiedz o Żydach i Polakach zamordowanych w obozie śmierci Akcji Reinhard w Sobiborze.  Ze słuchaczy tylko ówczesna wicedyrektor Muzeum nieśmiało zauważyła, że przed osiągnieciem wynikow  badan historii nie trzeba ich omawiać .

               Może z życzliwości dla sjonistycznej historiozofii Robert Kuwałek nie mówił i nie pisał o historii konkurencji wśrod żydowskich więźniow Majdanka o stanowiska funkcyjnych, nie mówił o przewidywaniach gubernatora GFG Hansa Franka i Reinhardta Heidrycha efektow pierwszego zatwierdzonego przez Hitlera do realizacjiw 1939r planu wyniszczania Żydow na terenie dystryktu lubelskiego.   Po zupełnym usunieciu ludności innych narodowości (ok 3 miliony główniw Polaków) wyniszczać Żydow mieli ich funkcyjni (przy cieżkich pracach fortyfikacyjnych i budowlanych w warunkach odżywiania wyłącznie warzywami ) tak by zostali tylko zdolni do odnowy żydowstwa i najlepszy element zdolny do walki o byt (o czym jeszcze w bermanowskim PRL mowił prof Henryk Mańczak nestor lubelskich historyków narażając się na propagowanie pogłosek o swym żydowskim pochodzeniu jeszcze przed początkami kultu holocaustu, gdy bermanowscy sjoniści jako główni wowczas realizatorzy  sjonistycznej kolonizacji Palestyny raczej nazywali ofiary holocaustu “mydłem”).

Opinia Geobelsa o Odillo Globocniku uzasadniająca jego odwołanie z dystryktu lubelskiego, że powinien być godzinami bity w mordę za przedwczesne rozpoczecie Akcji Reinhardt też go nie interesowała mimo, że byl wybitnym badaczem holocaustu na terenie lubelszczyzny.

               Nowoizraelicki kult holocaustu wykluczający winy  zbrodni współpracy z SS i Gestapo rasowych talmudycznie “Żydow” (jako wybitnych jego tylko i wyłącznie ofiar) i potrzeba wykazywania  win I wpółpracy Polakow w holocauscie była przez Kuwałka do tego stopnia respektowana, że starał się blokować świadomość argumentów przeciwnych a np na spotkaniu w sjonistyczno judaistycnyn (miejskim) Ośrodku Brama Grodzka w Lublinie z powstańcem Sobiboru Tomaszem Blattem, po pytaniu z sali “czy wystąpi pan o rehabilitację zabojców Hersza Blanka, bo przecież pan wie, że nie byli antysemitami lecz była to prowokacja bermanowskich sjonistow chwycił powstańca Sobiboru Tomasza Blatta za plecy i ustawiwszy w innym kierunku sali spytał o następne pytanie (“grupa “Jemioły” tj dwu cichociemnych i kilku bylych akowców chcących ukończyć przerwaną edukację nie została “zrehabilitowana” lecz tylko amnestionowana gdyż została sprowokowana przez żonę organizatora UB Goldberga Rożańskiego do zabicia Hersza Blanka jako wybitnego antyakowskiego oficera NKWD-UB ponieważ jak to wyjaśnił Tomasz Blatt był on ortodoksyjnym talmudystą i miał pejsy więc nie mogl być w UB).          Rodacy umieścili na grobie Hersza Blanka epitafium w dwu językach “Hersz Blank officer NKWD-UB zamordowany przez bandytów z AK”.

W prostocie swego ducha, ktorego nawrócił z katolicyzmu na protestantyzm chyba jako łatwiej sakralizujący sjonistyczną kolonizację Palestyny I biblijność narodu żydowskiego niż nawet judeokatolicyzm  abp Życińskiego I innych hierarchow z bermanowskich selekcji  Julii Brystyngier (protestantyzm jest bardziej akceptowany przez sjonistow a nawet prawo nowoizraelickie) Kuwałek myślał, że banderowcy i Ukraińcy są bezwzględnie równi Polakom w obec zarzutów współpracy w zagładzie Żydów.

Jednak sjonistyczny kabotynizm Kuwałka miał słabe strony. Ddosyć dokładnie badał udział nacjonalistow ukraińskich w tym banderowcow w holocauście w dystrykcie lubelskim a także Wołyniu i Podolu,brał udział w konferencji w ośrodku kultury sjonistycznej”Teatr NN Brama Grodzka” (jednym z pierszych miejskich) na której  6 lutego  w 2013r     wbrew zaleceniom prof Żbikowskiego ludobójstwo na Polakach było (o zgrozo) omawiane naukowo jako analogiczne z holocaustem miejscowej ludności żydowskiej dokonanym przy wydatnym udziale policji ukraińskiej wstanowi,ącej kadry sotni I kureni banderowskich pod dowodztwem synów popów po polskich szkolach I polskim wojsku).

Ostatnio jednak posowieccy oligarchowie rządzący na Ukrainie i w Rosji jako następcy nadstalinowców (organizatorow i grupy trzymającej władzę w ZSRR), często posiadający formalnie obywatelstwo Izraela utworzonego w 1948r przez ONZ na wniosek Gromyki (dzięki stalinowkim i bermanowskim “alijom” kandydatów na nowohebrajczykow) stanęli na czele frontu kultu pobanderowskiego ludobójstwa na Donieckich Kozakach przeciw zbyt putinowskiej Rosji reprezentowanej w dużym stopniu przez raczej zamierający kult ludobójstwa leninowsko stalinowskiego nie tylko na rosyjskich elitach, lewicowcach a nawet marynarzach Kronsztadu ale i innych nacjach. Ulice i pomniki Lenina zamieniono za Bugiem na ulice i pomniki Bandery a popi głównie “grekokatoliccy” dumni są statystycznie z faktu zaplanowania i realizacji ludobójstwa jakby hajdamackiego na “Lachach” przez synów popów po polskich szkołach i polskim wojsku z Doncowem, Banderą , Suchewyczem I tp., którzy ukrainizowali swych wiernych gotowych do uwierzenia nawet , że Mikołaj Kopernik to był Pernik Mikołajko a Polacy jako zaprzeczajacy prawdzie o Ukrainie są winni niewybaczalnego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu a więc śmierci.

Mimo trudności w zarażeniu Kremla kijowskim majdanem posowieccy oligarchowie wsparci naszymi pasożytniczo poopisowymi eurofolks i FOŁKSjagiellończykami oraz pomarańczową palikoterią a nawet ewangelickimi jewish American neoliberalami z Obamą  nadal trzymają sie kursu banderyzcji Ukrainy tak jak grupa niemieckich homoseksualistow z aszkenazyjskimi korzeniami trzymajacych władzę w Reichu Hitlera trzymała się kursu holocaustu mimo klęski blitzkriegu gen Rommla i utraty szans na uzasadnienie przerwanie holocaustu jzko już nierealnym nagrodzeniem za braterstwo broni terrorystow Sterna i dezerterów Andersa z Wehrmachtem gen. Rommla.

Obecnie  na “zachodniej Ukrainie” ulice i pomniki Lenina zamieniono na Bandery więc Robert Kuwałek nawet bez fizycznego zamachu pobanderowskiego na swą osobę (analogicznego do jakoby zamachu smoleńskiego) mógł doznać zbyt silnego dysonansu poznawczego koalicji sjonistycznych oligarchów z banderowcami wyznającymi kult organizatorow i realizatorow rzezi wołyńskiej I holocaustu podobnie jak arcybiskup Życiński doznal zbyt silnych wzruszeń po słowach księdza Pawłowskiego, ktory jako dziecko holocaust (Jakub, Hersz Griner) stwierdził w Dniu Judaizmu w sali Seminarium Duchownego w Lublinie, że nie wie czego Gross chce od Polaków gdyż jako proboszcz w lubelskich parafiach w ciągu kilku lat nie spotkał ani jednego antysemity i radzi Grossowi, by zajął się żydowskimi policjantami z get jacy wydali kryjowkę jego rodzicow (w getcie zamojskim).

               23 czerwca odbyła się msza żałobna w katolickim kościele Salezjanow zamówiona prawdopodobnie przez rodzinę R. Kuwałka a następnie po protestanckim nabożeństwie w kaplicy komunalno-wojskowego cmentarza nastąpiło umieszczenie w kolumbarium urny prochow po kremacji z udziałem pastora ale bez udziału katolickiego księdza (mimo okazji do ekumenicznych kazań). W pogrzebie uczestniczyło ikilkaset osob .

               Poza licznymi pracownikami coraz liczniejszych miejscowych administracji i instytucji z zakresu historii , kultury I wogole “judaizmu” (zasłużonych nakazem wykreślenia słowa “ludobójstwo “ z inskrypcji na pomniku ofiar rzezi wołyńskiej i likwidacjami szczątków  mogił ofiar bermanowskich zbrodni sądowych Na Zamku Lubelskim w latach 1944-54) do Lublina przybyło wielu przedstawicieli środowisk kabotynskiego rozwoju kultu holocaustu i judaizmu w celu świętowania 100lecia urodzin legendarnego kuriera AK I sjonistycznego kabotyna Jana Karskiego.          

W tych dniach w Lublinie odbywały się imprezy posadzenia “Dębu Karskiego” , nadania medali “orła Karskiego” między inn Kwaśniewskiemu (“pomarańczowemu” pracownikowi posowieckich oligarchow m. inn fundacji Moshe Kantora, który pomógł Putinowi pognębić Chodorkowskiego I zabiega o odkupienie większości akcji ZA Tarnow I pulawy przez jedną ze swych spolek od jednej z zadlużonych spolek Solowowa), na które przybył także biskup Pieronek(anonsowany jako przedstawiciel abp Gądeckiego, (o wyświęceniu ks. Gądeckiego na biskupa informowal względnie niedawno S.P. abp Życiński w Dniu Judaizmu jako o koolejnym polskim biskupie żydowskiego pochodzenia) , Ryszard Kalisz, inni wybitni rotarianie, wielbiciele ś. p. abp Życińskiego (TW “Filozof”) i goście zagraniczni  w celu odznaczania się medalami i tytułami w tym także pośmiertnego odznaczenia Karskiego jako odkupiciela naszych grzechów także polskiego holocaustu wykreowanego na wykładowcę na elitarnych uniwersytetach USA a nawet kreowanego do beatyfikacji. //telewidz.neon24.pl/post/64300,byly-minister-z-naszej-dyplomacji-tak-zwanych-gorali-ze-wzgor-golan-kreuje-jana-karskiego-do-beatyfikacji

               Może jednak abp Pieronek i abp Budzik (następca abp Życińskiego TW”Filozof”) doprowadzą nie tylko do beatyfikacji Karskiego ale i do błogosławienia Roberta Kuwałka dając przykład I wzór ekumenizmu i tolerancji niczym kard Dziwisz wawelskim pogrzebem katastrofalnej pary damy dla kopulacji in vitro łaskawej i Lecha sławetnego sabotowaniem ustawy o ochronie życia poczętego,  wstrzymaniem ekshumacji w Jedwabnem, oddaniem władzy Tuskowi w narodowym  froncie jedności wsparcia naszości wojny z Irakiem przeciw niegodnym koalicjontom, lizbońskim wwspółojcostwem traktatu UE i przywróceniem obywatelstwa dezerterom Andersa.

Biorąc pod uwagę, że do beatyfikacji potrzebny jest cud można uważać beatyfikację Kuwałka za łatwiejszą niz Karskiego jako, że przed zgodą na przywrócenie słowa “ludiobójstwo” w inskrypcji pomnika mofiar rzezi banderowskiej zebrani uczczili pamięć Kuwałka.  A Karski jako wyładowca na elitarnych uniwersyterach USA jedynie ułatwił raczej pomyłkowe niż cudowne wypowiedzi Obamy o”polskich obozach”.

               W dniu 9 lipca  br odbyło sie posiedzenie , na ktorym Komitet Ochrony Pajmieci Walk I Męczeństwa przy Wojewodzie Lubelskim po uczczeniu minutą ciszy pamięci o Robercie Kuwałku i obdzieleniu się medalami, po wielu miesiącach sprzeciwu wyraził zgodę na umieszczenie słowa “ludobójstwo” w inskrypcji na pomniku ofiar rzezi wołyńskiej. Sceptycy pewnie bedą twierdzić, że to do Anieli Merkel dotarły wypowiedzi majdanowego rządu i posowieckich oligarchow , z ktorych Kołomojski wyznaczył dla żołnierzy batalionu swej fundacji  nagrodę za śmierć separatysty i wpłynęła na decyzje Bartoszewskiego i prof Kunerta o zgodzie na naukowe nazwanie banderowskiego i innego ukraińskiego ludobójstwa . A może jest już to potrzebne dla umocnienia władzy “naszych” niemal z bajek korwinomikkowskich kapitalistycznych  włodarzy jakimi są posowieccy oligarchowie na Ukrainie i w Rosji nad zbyt rozpasanym pobanderowskim hajdamactwem także “naszych” zachodnich Ukraińców?

               Media raczej pominęły sprawę pierwszego chyba tak spektakularnego uznania ludobójstwa banderowskiego przez nasze biurokracje uprawiające eurofolksjagiellońską politykę blokowania świadomości I tolerowania pobanderowskiego zakłamania tego ludobojstwa jako partiotycznie ukraińskiego i antyputinowskiego. Pewnie poczekają na wykorzystanie banderowskiego “patriotyzmu” przeciw potomkom zbyt rosyjskich donieckich kozaków i wtedy będą starali sie o jego uśmierzanie nie tyliko odblokowaniem prady o banderowskim ludobojstwie ale także wypominaniem zbrodni wojennych na ludności Doniecka a może nawet utrudniania badań niemal smoleńskiej katastrofy zbyt przewlekłymi walkami z separatystami utrzymującymi teren tej katastrofy pomimo ofensywy armii wielomilionowego narodu pod kierunkiem wielomiliardowych oligarchow popieranych nie tylko przez naszą dyplomację “gorali ze wzgórz Golan” pod szefostwem Radka “apfelbaumowicza” i “jewish american” ale samego Obamę.

               Może wtedy beatyfikacja Kuwalka (ekumeniczna) będzie jeszcze latwiejsza.

KOMENTARZE

 • Gdzie był i co widział Jan Karski?
  //w celu świętowania 100lecia urodzin legendarnego kuriera AK I sjonistycznego kabotyna Jana Karskiego.
  W tych dniach w Lublinie odbywały się imprezy posadzenia “Dębu Karskiego” , nadania medali “orła Karskiego”//

  // Otóż Jan Karski pisze, że z owym „Żydem” wyjechał z Warszawy „wczesnym rankiem”, a więc nie wcześniej, niż o godzinie 5 rano, bo dopiero wtedy kończyła się w Generalnym Gubernatorstwie godzina policyjna. Dystans z Warszawy do Lublina pociąg pośpieszny z elektryczną lokomotywą nawet dzisiaj pokonuje w czasie co najmniej 2,5 godziny, a w okresie okupacji, gdy pociąg ciągnięty był przez parowóz, musiały to być co najmniej 3, jeśli nie 3,5 godziny. Zatem w najlepszym razie Jan Karski mógł dotrzeć do Lublina o godzinie 8 rano. Tam zaraz przesiadł się na konny wóz z sianem, który jechał „wyboistą drogą”, a więc prawdopodobnie stępa, bo wóz z sianem jadący szybciej po wyboistej drodze na pewno by się wywrócił. Tymi „wyboistymi drogami” na wozie z sianem Jan Karski miał dotrzeć do Bełżca „wkrótce po dwunastej w południe”, a więc po mniej więcej czterech godzinach.

  Jest to absolutnie niemożliwe, ponieważ odległość z Lublina do Bełżca wynosi W LINII PROSTEJ 114 kilometrów, a po bocznych, wyboistych drogach z pewnością jest jeszcze większa. Ale gdyby to było nawet tylko 100 kilometrów, to i tak przebycie w cztery godziny takiej trasy konnym wozem wyładowanym sianem byłoby niemożliwe. Konny dyliżans pokonywał milę polską, a więc dystans około 7 kilometrów w ciągu półtorej godziny. Z Lublina do Bełżca w linii prostej jest 114 km, a więc co najmniej 16 mil polskich. Poruszając się z szybkością dyliżansu - co jest zresztą mało prawdopodobne - Jan Karski z Lublina do Bełżca musiałby jechać bez przerwy co najmniej dobę, a praktycznie - znacznie dłużej, ponieważ jest mało prawdopodobne, by jechał nocą, kiedy obowiązywała godzina policyjna, tj. między godziną 23, a 5 rano, no i poza tym - koń, czy konie - jeśli była para - też musiałyby trochę odpocząć. I w ogóle - dlaczego właściwie Jan Karski z Lublina miałby jechać do Bełżca konnym wozem, skoro Bełżec leży nieopodal linii kolejowej Lublin-Lwów, więc mógł dojechać koleją całkiem blisko - bo obóz zlokalizowany był w odległości zaledwie pół kilometra od stacji. Wypływa z tego jeden wniosek; Jan Karski nie dotarł do Bełżca, tylko gdzieś indziej. A gdzie? //
  http://tinyurl.com/mjrhnxm
 • @Arjanek 21:26:12 Po kilku latach twierdzenia, że byl w Belżcu dowiedział się, że b ył w Izbicy
  Bełżec był tak jak Treblinka i Sobibor obozem śmierci. Transporty "endlosungu" jechały do Belżca tylko do rozbieralni i deponowania bagaży i kosztowności a następnie natychmiast do komór gazowych i krematoriów.
  Szanse na przeżycie mieli tylko wybrani do uzupełnienia zonderkomand . Tak bylo od swiosny 1942r. Wcześniej Belżec był formalnie obozem pracy "rezerwatu zydowskiego" miedzy Wisłą a Bugiem w, w ktorym gromadzeni z Europy Zydzi mieliw warunkach ożywiania tylko warzywami być wyniszczani przez swoich funkcyjnych tak by zostali tylko "zdolni do odnowy żydowstwa" i "najlepszy element zdolny do walki o byt" wg. gub. GG Hansa FraNKA I rEINHARDTA hEIDRYCHA (z ktorego dalszej organizacji zrezygnowano na początku 1940r).
  sTWIERDZENIE TEJ "POMYŁKI" NIE PRZESZKADZAŁO kARSKIEMU W DALSZYM PRZEDSTAWIANIU SIĘ JAKO niezwykle mądrego i inteligentnego oficera AK.
 • @autor
  Nie zastanawiało Pana nigdy, dlaczego nie napisał w swojej słynnej książce nic o komorach gazowych, a opisywał śmierć ludzi w pociągach wypełnionych wapnem palonym?
 • @Arjanek 13:48:11
  Telewidzący błądzi w Swej niewiedzy (mam nadzieję, że tu tylko o głupotę chodzi), pragmatyzm Niemców wyklucza holokaust, jeżeli ktoś jest zdolny do pracy, to pracuje, z tego większy zysk. Jak by nie było, to fabryki IG Farben zajmowały kilkukrotnie większą powierzchnię niż sam obóz Auschwitz, jakoś nikt nie chce o tym pamiętać.. O masowych mordach, to można mówić w aspekcie eksterminacji elity Polski (początek wojny), eskimosi to plagiatorzy jak Einstain, co najwyżej.. gdyby nie kradli i korumpowali, to by dalej kozy poganiali.. taki to naród "lepszy" od innych..
  nawet te ichnie 6mln, ichni historycy obalają..
 • @wk..ny 21:09:25 o głupotę to chodzi w w twym bełkocie zaczętym od wykliczenia holocaustu porzez "pragmatyzm Niemcow"
  "Pragmatyzm Niemców"nie wykluczał w Reichu wladzy grupy niemieckich homoseksualistów z aszkenazyjskimi korzeniami zafascynowanych "protokołami Mędrców Syjonu" ani prosperowania "imperium ekonomicznego SS Globocnika" tj najwiekszego w Europie kompleksu obozów pracy Majdanka zatrudniajacego 43 tysiace żydowskich robotników przy szyciu mundurów, kopaniu torfu,pleceniu koszy z wikliny na amunicję, magazynowaniu walorów po zagazowanych w obozach śmierci Akcji Reinhardt (Treblinka, Bełżec i Sobibór) i. t.p. jeszcze po likwidacji obozów śmierci w Treblince, Bełżcu i Sobiborze przy akompaniamencie propagandy o uwolnieniu Dystryktu Lubelskiego GG od ostatniego Żyda.
  Niemieckimi pragmATYKAMI RZADZILI WIĘC LUDZIE O MENTALNOSCI KACYKÓW, przy których nasi kacykowie w rodzaju PRLowskiego kacyka od spraw sportu ze Stolcmana Kwaśniewskkiego lub zatrudniających go oligarchów posowieckich z izraelickimi paszportami mozna uważać za bardziej pragmatycznych mimo nieudolności w zarażaniu putinowskiego Kremla kijowskim majdanem.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY