Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
61 postów 2242 komentarze

Moje komentarze

 • kATASTROFALNA KONKURENCJA BLIŹNIAKA Z tUSKIEM O PRIORYTETOWOŚĆ UPAMIĘTNIANIA W kATYNIU TO MAŁE PIWO
  Demokratyzację wymiaru sprawiedliwości należy dociągnąć do powiatów i gmin.
  Jeśli to nie zabezpieczy przed wpływami zdradzieckich mord i kanalii, yo zacząć od góry i pomodlić się do prezessimusa by kolanem przepchnął przy pomocy swych słupów sejmowych, senackich, rządowych, sądowych , katolickonaukowych i innych ustawę o detronizacji Heroda. Taka ustawa umożliwi naprawę sprawiedliwości i prawa od podstaw i jednocześnie od góry.
  Katastrofalne może być wykorkowanie prezessimusa od nadmiaru alergii lub bakterii w kolanie i dyktatura typu marksistowskiego prawa i sprawiedliwości jako wyrazu woli prezessimusa i jego wiernych słupów nie będzie miała szans na uzdrowienie sprawiedliwości pasożytniczej i jej transformacji w powszechną równowagę nie między klasami wybranych i zdradzieckich mord lecz bezklasowymi kanaliami tak jak klęska blitzkriegu gen Rommla o Egipt i Palestynę wykluczyła przerwanie holocaustu z powodu wdzięczności za braterstwo broni terrorystów Sterna i dezerterów Andersa z Wehrmachtem.
  Jarosław Kaczyński w szpitalu.
 • Demokratyzację wymiaru sprawiedliwości dociągnąć do powiatów i gmin.
  Jeśli to nie zabezpieczy przed wpływami zdradzieckich mord i kanalii, yo zacząć od góry i pomodlić się do prezessimusa by kolanem przepchnął przy pomocy swych słupów sejmowycg, senackich, rządowych, sądowych , katolickonaukowych i innych ustawę o detronizacji Heroda. Taka ustawa umożliwi naprawę sprawiedliwości i prawa od podstaw io jednocześnie od góry.
  Katastrofalne może być wykorkowanie prezessimusa od nadmiaru alergii lub bakterii w kolanie i dyktatura typu marksistowskiego prawa i sprawiedliwościjako wyrazu woli prezessimusa i jego wiernych słupów nie będzie miała szans na uzdrowienie sprawiedliwości pasożytniczej i jej transformacji w powszechną równowagę nie między klasami lecz bezklasowymi kanaliami tak jak klęska blitzkriegu gen Rommla o Egipt i Palestynę wykluczyła przerwanie holocaustu z powodu wdzięczności za braterstwo broni terrorystów Sterna i dezerterów Andersa z Wehrmachtem.
  Kongres Poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości
 • Kult świętości Witolda Pileckiego zdominowany jako marksistowskiego typu nadbudowa systemu osłupienia sejmu ,rządu, policji i są
  Tak jak kult gebelsowskiego gruntowego ziobrohaka Mariusza Kamińskirgo i pokatastrofalnej pary lizbońskiego współojca i warszawskiego ratyfikatoraa traktatu UE, Ewangelia przez biskupów z bermanowskich selekcji i kreacji, starotestamentowa i talmudyczna hagada oraz kult holocaistu przez sjonistycznych nowohebrajczyków .
  Święty Witold Pilecki zagraża kultowi sjonistycznego kabotyna Jana Katskiego i kultoei Andersa jako beriowsko stalinowsdkiego Mojżesza dla kandydatów na palestyńskich nowohebrajczyków i likwidatora WP oraz Rządu RP na zachodzie , który upomniał się u dowódców alianckich o jeńców ukraińskiej dywizjhi SS i nadał w 1965r Krzyż Virtuti Militari jej dowódcy ale nie upomniał się o rotmistrza Pileckiego skazywanego na śmierć za szpiegowstwo dla gen Andersa.
  8. Warszawski Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Piłsudski siebie i formalnie Andersa zaliczałdo "szlachty kresowej krwi senatorskiej"
  która stanowiła specyficzne środowisko carskiej arystokracji o różnych w tym głównie "plskich " korzeniach (m. inn. wielu carskich dowódców, Dzierżyński, bracia Wańkowiczowie, pRLowski prokurator Zarako Zarakowski i wielu polskich patriotow)(. Anders formalnie był jak Rettinger pochodzenia niemieckiego i wyznania lutrowego, które Pilsudski formalnie przyjął z powodu kolejnego ożenku. Anbders ożenił się z żoną polskiego oficera i miał z nią córkę a następnie z już mężatka , córka "grekokatolickiego popa ze Lwowa o artystycznym pseudonimie "Renata Bogdańska". Wystąpił do dowódców alianckich o niedopełnienie zwrotu jeńcowgalicyjskiej dywizji SS do ZSRR (utworzyli kolonię banderowską w Kanadzie) i przyjmował tych jeńców do kompanii wartoqwniczych przedsiębiorstwa ochroniarskiego utworzonego z byłych żołnierzy Korpusu. Nie upomniał się o rotmistrza Pileckiefo sądzonego za szpiegostwo dla niego. W 1965r odznaczył Krzyżem Virtuti Militari dowódcę ukraińskiej dywizji SS.
  Rząd i Dowództwo polskie w LONDYNIE DWUKROTNIE POWOŁAŁO KOMISJE DO ZBADANIA JEGO ZBRODNI NA żołnierzach RP. Pierwszej w sprawie rozstrzelania na drodze do kołchozu a Kazachstanie około 20 żołnierzy za bardzo drobne prestępStwa przeważnie znanych z koleżeńskości i altruizmu w tym syna policjanta rozstrzelanego w Twerze w ramach zbrodni katyńskiej, nad którym jako nieletnim ulitowało się NKWD. Druga komisja w sprawie "samobójstwa ppłk "Hańczy" aresztowanego przez służby gen Andersa gdy przekazał większość dolarów na teren dyw. gen Maczka przybyła do Włoch 8 mięsięcy później gdy Rząd RP był już w stanie likwidacji. Gen Anders przechwycił około 1 miliona dolarów ukrytych przed nim przez płk Hqańczę w katolickim zakonie na wyspie. Wyższość tworzenia państwa żydowskiego w Palestynie głosił jaki żydowską , polską i chraeścijańska rację stanu także w książce "Bez ostatniego rozdziału"
  Gen. Anders i Monte Cassino…
 • Anders był stalinowskim Mojżeszem dla kandydatów na nowohebrajczyków z ZSRR
  Zdobył zaufanie i życzliwość Berii i Stalina jako ich "bratnia dusza" ze względu na wuymordowanie jeńców niemieckich oóźniających odwrót jergo oddziału dragonów carskich w czasie I wojnyu (jako "kornet" tj podporucznik) i jako podejrzany o korupcyjne sprzedawanie wartościowych koni wojskowych i "xsamobójczą śmierć świadka w procesxike w tej sprawie w okresie międzywojennym. Żądfał od ppłk Dorotycz Malewicza ps "Hańcza' Wydania 8 milionów dolarów pozostałych po zakońcvzeniu wojny i rozwiązaniu AK z 12 milionów wymolestowanych u Rosevelta przez Miklołajczyka i gen Tartara na działalność AK i jego opinie o zvbrodnuiczośc io poqwstania warszaswskiego i gen Bora Komolrowskiego zawarte aostaly w liście do dysponbent tych mil;ionó dolarów. Gdy je przekazał genTatarowi zostal zznaklezxiony jako samobójhncA
  Gen. Anders i Monte Cassino…
 • Według zapisu w Ewangelii "po skutkach ich poznacie"II Wojna była w istocie zasadniczej konkurencją "Stalina" i "Hitlera" o knt
  kontynuację rozpoczętej przez Żabotyńskiego i Piłsudskiego sjonistycznej kolonizacji Palestyny. Grupa niemieckich homoseksualistów zafascynowanych Protokolami mędrców Syjonu i starotastamentową hagadąszaxcowała populację aszkenazyjską na 11 milionów i przebiegwojny i holocaustu wskazuje, że szacowali zreal9zowanie planowanego "holocaustu" na około jednego miliona a następnie po wygranuy kolijnego blitzkriegu gen Rommla o Egipt, Palestynnę i Babilon w braterstwie broni pilsudczykowskich terrorystów Sterna i andersowsko stalnowskich dezerterów Andersa wysłanie reszty już bardziej unartodowionej (podobnie jak nowolitwini i banderowscy Ukraińcy) ludności aszkenazyjskiej formalnie do Palestyny pod kierunkiem rabinów, Judenratow,zonderkomand, funkcyjnych get i obozow oraz policji żydowskiej i szmalcownikow (w większości też żydowskich).
  Po "holokauście" i zdobyciu ASRR mial być realizowany Genewralplanost polegający na deportacji wszystkiuch narodowości za Ural poza Niemcami (niezależnie czy te narody walczyły po stronie Reichu czy jAK pOLACY NIOEMAL WYŁĄCZNIE PRZECIW. Plan ten zaczął Odillo globocnik realizować na Zamiojszczyźnie glównie w celu prowadzonego przez siebi "holocaustu" jako Akcji Reinhardt przebiegającego zvbyt szybko także już po klęsce Rommla
  Niemcy o wkładzie ZSRR w walkę z III Rzeszą
 • Funkcja IPN jako marksistowskiego typu "nadbudowy" systemu władzy słupów prezessimusa nie jest jedyną funkcją IPN
  Osłupienie Sejmu, Swenatu, rządu, sądów, prokuratur, policji i wielu naukowców oraz pobermanowskich biskupów nie powinno wykluczać ze słownika nazw tych pojęć.
  Dlaczego nie lubię IPN-u?
 • Nawet jeśli "mydło" jest mitem to bez porównania mniej szkodliwym i nikczemnym niż klamstwo smoleńskie
  Sjonistyczni kolonizatorzy Palestyny nazywali nieliczne wśeród nich ofiary holokaustu "mydłem" aż do lat 70tych.
  IPN podtrzymał mit o produkcji mydła z tłuszczu ludzkiego
 • kolizyjny kurs kultu kłamstwa smoleńskiego o kultu holokaustu jevishamerykanów i nowohebrajczyków
  to zasługa niestety mimo wszystko głupków "Kukiza 15".Prezessimusowi nie pomoże nawet marksistowskojudeokatolicka nadbudowa systemu inwersji prawa i sprawiedliwości władzy klasowego pasożytnictwa mimo sukcesów np profanacji Wawelu zwłokami katastrofalnej pary z przywódcy frontu jedności narodowej we wsparciu naszości wojny z Irakiem popisowo gebelsowskimi kręgami podejrzeeń i gruntownym Mariusza Kamińskiego ziobrohakiem ze błogosławieństwem pobermanowskich biskupów. Nawet kornchauzerowicz Duda do końca ich nie ułaskawi.
  Izraelscy i brukselscy dublerzy... korygują "polski" rząd
 • Anders formalnie pochodzrnia niemieckiego jak Retrtinger był protegowanym Piłsudskiegojako typ w rodzaju "szlachty kresowej krwi
  "szlachty kresowej krwi senatorskiej" do której Piłsudski siebie zaliczał. Była to "szlachta litewska" lub nawet infladzka o korzeniach także polskich a właściwie także arystokracja carska (polska arystokracja nie miała swojej biurokracji i formalnie była raczej tylko "zlachtą". Szlachta "kresdowa" Piłsudskiego miała welakie korzenie także żydowskie, rosyjskie, niemieckie itd i mogło sie do niej zaliczać wielu dowódców carskich, Dierżyński,Giedroyć, wielu patriotów polskich ,artystóqw literatów np Wańkowicze i żony polskich generałów sanacyjnych , Sonkowskiegoi Sikorskiego. Siostra żony gen Sosnkowskiego napisała w swych wspomnieniach odpowiedz na zapytanie Piłsudskiego, dla czego lubi żydów. Odpowiedział, że żydzi są podobni do szlachrty krewsowej krwi enatorskiej , przywiązują dużą wagędo mariaży, szanują starszychi cenią swój elitarym itp. Szwagierka gen Sosnkowskiego wyszła za mąż za polskiego oficera, który dezerterował w Palestynie z Korpusu Andersa i tak siię zasłużyła terrorystom żydowskim w Palestynie, że po jej śmierci uzyskali zgodę na jej pogrzeb na cmentarzu talmudystów.
  Anders pozyskał życzliwość i uznanie Berii i Stalina jako ich "bratnia dusza" gdyż jako "kornrt" ppr. carskich dragonów kazal zamordować niemieckich jeńców, którzy utrudniali odwrót jego oddziału a w polskiej kawalerii był podejrzewany o malwersacje przy sprzedawaniu wartościowych koni jako wybrakowane i o Smierć jakoby samobójczą świadka przed procesem w tej sprawie. Wśród lokatorów "wilii szczęścia" wyselekcjonowanych przed transportami do Katynia wyróżniał się epatowaniem nienawiścią i opogardą dla ZSRR za co NKWD go c eniło Obozowiska Korpusu w ZSRR otoczone były koczowiskami rodzinżydów polskich, którrzy chcieki wstąpić do Korpusu lecz Anders mówił im, że władzesowieckie się nie zgadzają a władze sowieckie, że to Anders. Pisali skargi do Stalina i mieli w przeciwieństwie do Polaków swoje zorganizowane reprezentacje. Do Korpusu przyjęto sześć tysięcy żydów w tym cztery tysiące przygotowanych do dezercji do walki z angielskimi kolonizatorami (do czasu zdobywania Palestyny przez gen Rommla w braterstwie broni z terrorystami Sterna)około półtorej tysiąca przyjętych prawdopodobnie jako Polacy poszlo z Korusem do bezsensownej kampanii Apenińskiej (która jedynie utrudniła miejscowym komunistom przejęcie władzy ).
  Andersowi NKWD zorganizowało wojskowa prokuraturę i sądownictwo, które już w ZSRR skazało i wykonało wyroki śmierci na około 20 żołnierzach znanych z patriotyzmu, altruizmu i koleżeńskości w tym na syna polskiego policjanta , któremu NKWD darowało życie jako nieletniemu towarzyszowi swego ojca straconego w Twerze. Wyroki wykonano na drodze do kołchozu w Kazachstanie i zwłoki pogrzebano pod koleinami . Rząd w Londynie wysłał w tej sprawie Komisję , której wyjaśniono, że gen Anders jest fanatykiem dyscypliny i osobowości prokuratora.Pierwsza żona Andersa była żoną innego polskiego oficera , co Andersowi (podobnie jak Piłsudskiemu) nie przeszkadzało a ożenieniu się także z już zamężną córka popa grekokatolickiego ps Renata Bogdańska". We Włosech gen Anders żądał od ppłk Dorotycz Malewicza ps "Hańcza wydania mju 8 milionow dolarów, które po likwidacji AK pozostały z 12 milionów jakie Mikolajczyk i gen Tatar wymolestował od prez. USA Rosewelta dla AK. Ppłk "Hańcza" oszukiwał gen Andersa, że przygotowuje zasoby do przekazania jego służbom a przekazał około pięć milionów dla "Komitetu Trzech" zorganizowanego prez likwidoiwany Rząd RP w Londynie (w celu poparcia Mikołajczyka w rządzie warszawskim). Półtorej miliona $ ukrył ppłk "Hańcza" w klasztorze na wyspie na morzu śródziemnym, lecz Andersa popierały nie tylko aliancie wywiady ale i wtyki w polskiej emigracji.
  Za ten milion zaufani Andersa otwierali firmy (wszystkie splajtowały) i kupowali nieruchomości we Włoszech , Francji i Palestynie, które bardo szybko drożaly. Z przychodów utrzymywał gen Anders Kulturę Giedroycia. Do władz alianckich wystąpił o nie przekazywanie do ZSRR SSmanów Dywizji Ukraińskiej, ktorzy osiedlili się dzięki niemu w Kanadzie. Ppłk "Hańczę nAkłaniał do dobrowolnego przekazania mu dolarów między innymi listem potępiającym powstanie warszawskie i gen Bora Komorowskiego jako ludobójcę i zbrodniarza wojennego co Norman Davies przytacza jak dowód racjonalizmu (podobnie jak dowodem antysemityzmu był telefoniczny rozkaz Stalina wykonanuy wobec delegacji Ribentropa w prawie rozbioru Polski do ataku NKWD "na synagogę" czyli własne ministerstwo spraw zagranicznych Litwinowa. Ppłk Hańcza został przez służby Andersa oskarżony o zakazane przez Andersa konszachty z reżimem warszawskim i znaleziony po aresztowaniu jako samobójca.
  W 1965 gen Anders nadał Krzyż Virtuti Militari dowódcy Galicyjskiej Dywizji SS.
  Anders i „Anders”…
 • @Husky 21:23:10Duda nie tyle poszedł własną drogą co się miota między kornhauzeryzmem a koalicją prezeska z rfydzykową czernią p
  pobermanowską
  PAN PREZYDENT GENERAŁ
 • Prezessimusie ! każ swym słupom sejmowym,sądowym, naukowym, duchowym i innym zdetronizować krola Heroda!
  Twój kult katastrofozamachu , który dziEki Kukizowi 15 znalazł się na kolizyjnym kursie z kultem holokaustu jevishamerykanów i nowohebrajczyków piłsudczykowsko stalinowsko andersowsko bermanowskich nie ulegnie anihilacji a ty znajdziesz się na Wawelu jak bliźniak odkrywca naszości wojny z Irakiem
  PAN PREZYDENT GENERAŁ
 • To gebelsowskie kręgi podejrzeń i gruntowy ziobrohak nię są wynalazkiem bliźniaków ?
  Ale "naszość" wojny z Irakiem odkrył katastrofalny Lech Kaczyński w debacie telewizyjnej z wysyłającymi do Iraku wojska Millerem i ze Stolcmana Kwachem i na czele frontu jedności narodowej PO, PiSu i sekxlewicy wsparł ją gebelsowskimi kręgami podejrzeń i na Lepera oraz solidarnego z nim Giertycha gruntowym Mariusza Kamińskiego ziobrohakiem. Mimo to Jahwe talmudycznej rasy pokarał go katastrofozamachem za niepełne wykonanie żądania Abrahama Foxmana usunięcia ze sceny politycznej Giertycha Lepera i Rydzyka jako antysemitów i ksenofobow siejących nienawiść.
  Jahwe jednak dopucśił wykorzystanie do profanacji Wawelu katastrofalnych zwłok take damy dla kopulacji in viro i aborcji łaskawej , o nie zapobiegło znalezieniu się kultu katastrofozamachu na kursie kolizyjnym z kultem holocaustu piłsudczykowskuich i stalinowsko bermanowskich nowohebrajczyków i dezerterów Andersa. Prezessimusek Jarosław może jednak zostać poważniejszym prezessimusem mając w rękawie możliwość wznowienia ekshumacji w Jedwabnym.
  Bolton, Kissinger, Pieczenik: "dyplomacja" a’la Meyer Lansky
 • @telewidzacy 10:26:01Przepraszam powinno być "z Kornelem Morawieckim lrgendarnym ojcem znanego bamkiera i opatrznościowego premi
  Premier, który przeciwstawił kult katastrofozamachu kultowi holocaustu jewishamerykanów, palestyńskich nowohebrajczyków i polskich pobermanowskich judeopsychofreników nawet z Episkopatu po selekcjach i kreacjach bermanowskich na p[odstawie Porozumienia miedzy PRL a Kościołem z kwietniA 1950r w celu opanowania Watyka nuanalogicznie do opanowania konspiracji Sawinkowa w ZSRR i polskiej konspiracji zbrojnej "wyklętych" po 1944-47r.
  Wyklętyzm – nowa religia?
 • "Wyklęci" byli bardzo różni podobnie jak "Żyydzi"
  Np jedni byli zapędzeni do lasu prześladowaniami UB, inni sądzili, że za parę miesięcy przyjdą Amerykanie, inni przyzwyczajeni do bezpieczeństwa s krzakach i stodołach z bronią itp. Byli także bezkompromisowi patrioci przeważnie chłopskiego pochodzenia np "Lew" Kopaczewski spod Fajsławic, którego starszy syn jako działacz "So;odarności Wa;czącej" wystąpił w audycji wyborczej ze swym pryncypałem Kornelem Moraczewskim i cepem, który miał obrazować jak będą młócili komunę po dojściu do władzy
  Wyklętyzm – nowa religia?
 • Główym kozeniem "imperium zła" także jevishamerykańdogmat prmatu wyjątkowości Starego Testaentu i talmudyccznej rasyskiego jest
  Stary Testament w świEtle wYników badakorzeni sjonistycznych kolonizatorów w Palestynie jest hadą mitologiczną i na Mszach ŚwiętyCH katolickich słuchany jest bna siedząco jako źródło anaLOgii wykorzystane w przypowieciach EWangelii. lUTROWIE I JEHOWCY KŁONNI SĄ DO ignorowania różni między Starym a Nowym Testamentem i prymatu pierwszego przykazania Dekalogu Judeokatolicy wykreowani i wyselekcjonowani przez Urząd do Spraw Wyznań PRL pod kierunkiem Julii Brydtyngier, Kąkola i Mazura dzięki porozumieniu między PRL a Kościołem z kwietnia 1950r w celu opanowania Watykanu przy pomocy Polskiego Episkopatu również działają w kierunku przedstawienia dogmatu wyjątkowości talmudycznej rasy kurtuazyjnie nazwanych "starszych braci w wierze" i obecnie kult holocaustu zaczął zwalczać nawedt kult katastrofozamachu smoleńskiego za stosowanie pojcia narodu polskiego bez sprecyzowania czy chodzi o potomków Sarmatów, czy rzymskich legionistów, którzy zabłądzili w litewskich puszcch. Ristrzygnięcie sporu noże być nieco ułatwione dzięki książce profesora Uniwersytetu Hebrajskiego Shmula Sanda "Naród wymyślony"
  Ideowe korzenie zachodniego imperium zła
 • Według "żydowskich" ustaleń między Polakami uratowało się około 30 tysięcy "ofiar holocaustu"
  Szacować można na około 300 tysięcy z czego ogromna większość nie wyjechała do Palestyny a wielu do końca życia nie przyznali się do żydowkiego pochodzenia nawet przedą rodziną polską..
  Do lat 70-tych sjonistyczni kolonizatorzy Palestyny ze wszystkich aliji od piłsudczykowsko żabotyńkiej przez stalinowsko -litewska, andersowską i największą bermanowsko stalinowską gardzili "ofiarami holocaustu jako "mydłem" grzebiącym w wysypiskach śmieci z palestyńsko izraelickich targów żywnościowych. Dopiero w latach 6-70tych zrozumieli możliwości wykorzysania kultu holocaustu rozwijanego przez pozostałych w PRL Żydów będących pod wpływami katolicyzmu i przez polskich judeopsycholicznych kab otynów sjonistycznych w rodzaju patriotycznego rtrajkota Bartoszewskiego lub Kskiego. W 1948r na wniosek Gromyki ONZ ustanowił żydowskie państwo w Paleestynie i zlikwidowano obozy dla uchodzców z za żelaznej kurtryny przez nieprzenikliwe dla Polaków bronowane granice zwalniając z tych obozów 200 tysięcy takich kandydatów na nowohebrajczyków , dla których diety obozowe były ważniejsze od dalszej aliji z ZSRR przez PRL do Palestyny mimo popędzania pogromem kieleckim i polskim antysemityzmem.. W Palestynie dyskryminowano nie tylko język polski ale także idisz jako przeszkody dla tworzenia narodu nowohebrajczyków, którzy mniej (a własciwie wcale) znali hebrajski niż "etniczni litwini" litewski po utworzeniou litewskiego państwa w Kowieńszczyźnie i Wileńszczyźnie po ! ojnie światowej.
  Dla tego matka wywieieziona jako dziecko do Palestyny uczyła swego syna nienawiści do polskiego języka i polskości
  Żydowki dziennikarz opowiadał premierowi Morawieckiemu o nienawiści swej matki do Pollaków i do następnego wywiadu telewizyjnego nie dowiedział się z jakiej miejscowiści pochodziła jakby się wstydząc tak jak Tusk swego dziadka. Pierwszy użył sa sprawcy holocaustu w odniesieniu do Polaków i wszyscy oskarżają Morawieckiego za odpowiedz mimo, że nie przytoczył przeprosin gubernatora GG Hansa Franka na procesie w Norymberdze "przepraszam swój naród żydowski za nadmierne i zbędne cierpienia".
  Apel o dymisję dyrektora muzeum Auschwitz-Birkenau
 • Wyznawcy kultu nikczemnego kłamstwa katastrofozamachu smoleńskiego nawróćcie si ę na Ewangelię
  Czas frontu jedności narodowej we wsparciu naszości wojkny z Irakmiem popisowo gebelsowskimi kręgami podejrzeń i gruntowym ziobrohakiem Mariusza Kamińskiego na niegodnch koalicjantów dwu takich co ukradli księżyc w sjonistycznej szkole fimowej PRL już minął. Za niepełne wykonanie nakazu Abrahama Foxmana usunięcia ze sceny politycznej Giertycha, Lepera i Rydzyka Jahve talmudycznej rasy pokarał judeopsychfrenicznych bliźniaków katastrofą błogosławioną w skutkach jako zamach otierający świetlane dla pokatastrofalnego prezessdimuska kręgi podejrzeń i możliwośc osłupienia Sejmu, Senatu, rządu,l prokuratury, policji i sądów zgodnie z teoriami Marksa, które nie zostały wykorzystane przed wyprowadzeniem sztandaru PZPR. Nie ma jednak tego złeo co by na dobre nie wyszło i prezessimusek jako znawca fałszywych kultów rzucił trochę światła na kultholokaustu w wydaniu nowohebrajczyków (naszych i z ZSRR) oraz jevishamerykanów a także kultowe autorytety demodyktatury pobermanowskiej w rodzaju Wałęsy, i judeokabotynów w rodzaju Karskiego i Bartoszewskiego.
  Divide et Impera - w relacji do Smoleńska
 • Xprof. Umiw. Hebrajskiego Sh,u; Sand mo nie miał racji naZzyw2ając sjonistyczn ych kolonizatyoróPalestyny z Polski i ZS Chazaram
  Ale nowa Hagada niw srąpi wyników badań rzemi aszkenazyjczyków nowohbreajskich, króla wskazują, że raczej nie było ucieczki "Żydów" z Egiptu, błądzenia p pustyni i dobywania późnieaszej Jerozolimyi króla Salomona itp. Mim oto Stary Testament wykorzystany został przez Chrystusa jako źródło prpowieści gdyż b oprwany jako zbiór objawień i wierzeń różnych ludów i cywilizaccji.
  Huna w Starym Testamencie o.19 Religia monoteistyczna cz.2
 • Beria i Stalin pokarał go Anedersem chroniącym zbiorowe dezercje kandydatów na nowohebrajczykówe palestyńskich
  początkowo do walki z angielskimi kolonizatorami w sojuszu z gen Rommlem a po klęsce jego blitzkriegu o Egip, Palestynę i Babilon do walki z Palestyńczykami i Arabami zbyt rozwijających się sąsiednich państw.
  Powstanie warszawskie pod dowodztwem AK i odzyskanie praw Konwencji Haskiej i Genewskiej przez powstańców i Ludność Warszawy w warunkach kapitulacji powstania było jedyną szansą uratowania ludności w tym konspiratorów przed całkowitą zagładą w warunkach zatrzymania w Warszawie frontu na kierunku berlińskim celem zakończenia wojny na ustalonych warunkach.
  Winston Churchill wobec Polski

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY