Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
62 posty 2257 komentarzy

Moje komentarze

 • Suwerenność polska tylko prawniczo chajdamacka sądową mocą gebelsowskich kręgów podejrzeń i gruntowych ziobrohaków
  Prezessimus powinien zastąpić wymiar sprawiedliwości nie Dudą lecz Beatą Szydło i Kępą na czele słupów sejmowych, senackich, rządowych, medialnie dialektycznych i judeokatolicko naukowych taqkże policyjnych Jak Piłsudski Rydzem tak nasz Purec Rydzykiem zrechrystianizuje Europę w kulcie smoleńskim a przynajmniej zaszczepi ją przeciwko zastąpieniu prawa i sprawiedliwości marksistowsko leninowsą polityką kadr systemowo materialistycznych z judedochrześcijąńską nadbudową
  Wojna o PRAWO wojną o SUWERENNĄ POLSKĘ!
 • @telewidzacy 20:37:34Anders ożenił się z córka grekokatolickiego popa o artystycznym pseudonimie "Renata Bogdańska", uratował ga
  uratował galicyjskich SSmanów od deportacji do ZSRR i przyjmował ich doKorpusu zamienianego na Kompanie Wartownicze a dowódcy tej galicyjskiej Dywizji SS nadał krzyż Virtuti Militari w roku 1965. Finnowal Kulturę Giedroycia. Nawet w swym jakby testamencie "bez ostatniego rozdziału" podobnie jak w okresie ochraniania zbiorowych dezercji kandydatów na palestyńskich nowohebrajczyków i wspierania ich wypozażeniem otrzymywanym do walki z Niemcami propaguje sentencje o tworzeniu państwa żydowskiego w Palestynie jako nakazie religii żydowskiej i chrześcijańskiej oraz żydowskiej i polskiej racji stanu. Jest to zgodne z polityka polskiego Episkopatu i pokatastrofalnego bliźniaka odkrywcy naszości wopjny z Irakiem i jej wsparcia na czele frontu jedności narodowej POPiSowo gebelsowskimi kręgami podejrzeń j gruntowym Mariusza Kamińskiego ziobrohakiem na Lepera i solidarnego z nim Giertycha.
  W obronie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
 • @kula Lis 67 17:46:53gen Januszajris widząc latwość likwidacji lub przejmowania kierownictwa polską konspiracją we Lwowie w 1939
  Sam dał się aresztować NKWD (tak jak rotmistrz Pilecki Gestapo) gdyż uważał, że tylko z pozycji więźnia będzie mógł wpływać na decydentów sowieckich. Udało mu sie to o tyle, że z księdzem Peszkowskim, Berlingiem i Andersem znalazl sie wśród lokartorów "willi szczęścia" zamiast w rowie katyńskim. Anders zdobył uznanie Piłsudskiego jako dowodca oddziałow broniących Witosa pred faszystowskim zamachem a Berii i Stalina jako oskarżony o wymordowanie jeńców niemieckich opóźniających odwrót jego oddziału dragonów carskich w I wojnie św, , oskarżony o korupcję sprzedaży koni wojskowych i samobójstwo świadka wprocesie, który miał się przeciw niemu odbyś (Berling byl skazany z korupcję). Januszajtis takich szans nie miał.
  74. rocznica Powstania Warszawskiego
 • Zarzuty zbrodniczego i ludobójczego dowodzenia powstaniem przez gen Bora Komorowskiego
  wypisał jego konkurent do funkcji Wodza Naczelnrgo generał Anders stalinowski Mojżesz dla kandydatów na nowohebrajczyków z ZSRR w liście do ppłk Dorotycz Malewicza ps. "Hańcza", który dysponował 12 milionami $ wymolestowanymi u Rosevelta przez Mikolajczyka i gen Tatara na pomoc dla AK. Do konca wojny i likwidacji AK ppłk "Hańcza" wetknął cichociemnym do specjaslnych pasów 4 miliony dolarów a 8 wbrew żądaniom Andersa wysyłał do gen Maczka zgodnie z żądaniami Rządu w Londynie a także Wodza Naczelnego gen Bora Komorowskiego, który po wynegocjowaniu przywrócenia praw Konwencji Haskiej i Genewskiej w warunkach kapitulacji powstania jako żołnierz skierowany został przez Niemców do oflagu i wyzwolony przez aliantó nadal pełnił funkcje Wodza Naczelnego.
  Ppłk "Hańcza" oszukiwał Andersa, że przygotowuje dewizy do przekazania mu zgadnie z jego rozkazami a ostatni milion ukrył przed Andersem w klasztorze katolickim na wyspie na Morzu Śródziemnym. Anders cieszył się iznaniem Berii i Stalina i jego służby przejęły ten milion oraz oskarżyły ppłk "Hańczę" o zakazane przez Andersa konszachty z reżimem war4szawskim, po aresztowaniu został znaleziony jako samobójca według polskich historyków z powodu "odebrania mu honoru przez gen Andersa". Została powołana specjalna komisja przez Rząd Polski w Londynie niestety w stanie likwidacji, ktora jednak przybyla do Rzymu 8 miesięcy później i nie mogla nic zrobić
  Za trn przechwycony milion zaufani Andersa otworzyłi biznesy, które szybko splajtowały ale także zakupili nieruchomości we Włoszech, Francji, Hiszpanii i w Palestynie (prawdopodobnie od Arabow), które gwałtownie drożaly. Anders zamienił Korpus na ochroniarskie Kompanie Wartownicze i z dochodow patronowal Kulturze Giedroycia, wystąpił w obronie galicyjskich SSmanów i dowódcy tej dywizji SS nadal Krzyż Virtuti Militari w 1965r.
  74. rocznica Powstania Warszawskiego
 • Anders był stalinowskim Mojżeszem dla kandydatów na nowohebrajczyków z ZSRR
  a JEVISHAMERYKANIE LICZĄ NA DEMONTARZ rOSJI PRZY POMOCY BANDEROWSKIEJ uKRAINY. System marksistowskiego prawa i sprawiedliwościslupow prezessimusa z judeokatolicką nadbudową .rządzących gebelsowskimi kręgami podejrzeń igruntowymi ziobrohakami w kulcie smoleńskim o sądowej już mocy dziEki Kukizowi15 formalnie znalazl się na kolizyjnym kursie z kultem holocaustu i banderowskiego ludobójstwa narodotwórczego pod dowództwem synów popów. Musiał się wycofać z kolizji z kultem holocaustu iformalnie jest nadal na kursie kolizyjnym z kultem banderyzmu lecz realnie stara się ułatwiać wykorzystywanie tego kultu "przeciw Putinowi" utrudniającemu demontarz pańtw arabskich wokół "Iraela".
  W obronie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
 • http://telewidz.neon24.pl/post/99772,powstanie-i-warunki-kapitulacj-ratunkiem-przed-zaglada
  cIEKAWE CZY KOMENTARZ ZOSTAŁ USUNIĘTY PRZEZ AUTORA
  74. rocznica Powstania Warszawskiego
 • To nie sędziowie Sądu Najwyższego i ogromna większość jest na froncie miedzy złodziejami liberalnymi a systemowo faszystowskimi
  Sądy cywilne zawiodły "komunę" broniącą starego systemu marksistowskiego materializtycznego pasożytnictwa z "prawem jako wyrazem woli klasy panującej" i sprawiedliwością jako "równowaga między sprzecznymi interesami grup pasożytniczych" Walczy klasa sejmowych, rządowych, policyjnych i teraz sadowych słupów prezessimusa z nadbudowa religijną Episkopatu i rydzykowego koscioła po bermanowskich kreacjach i selekcjach na podstawie porizumienia między PRL a Kościołem z kwietnia 1950r, które za prawo do opiniowania kandydatów na biskupów (w związku z ambicjami OPANOWANIA wATYKANU POLITYKĄ LENINOWSKĄ KADR I KOMPROMISÓW (TAK JAK OPANOWANO KONSPIRACJE sAWINKOWA W zsrr IPOAKOWSKĄ PO 1944R za zgodę na istnienie KUL, seminariów, zakonów, swobodę pielgrzymowania, prasę i szkoły katolickie,
  Sądy cywilne zawiodły bermanowką "komunę" nie respektującą decyzji o zaprzestaniu poparcia sjonistów dla ZSRR i demontażu układu warszawskiego i teraz realizowany jwst plan budowy systemu pomarksistowsko pasożytniczego bez nadbudowy materialistycznej lecz z judeokatolicką podobnie jak demokracja banderowska z nadbudową greko i ptawosławnie chrześcijańską w oparciu o kult banderowskiego ludobóstwa pod dowództwem synów popów.
  Iustitia jak doborowe jednostki SS wokół bunkra Hitlera.
 • z przemówienia premiera dowiedziałem się, że byłem jego "towarzyszem broni" choć miał 13 lat
  Przypadkowo w moim mieszkaniu "Solidarnopść Walcząca" drukowała tajne teksty w okresie stanu wojennego. Prosiłem działacza tej "SolidaRNOŚCI" BY NIE WCIĄGAŁ MNIE NA ŻADNE LISTY CZŁONKOW (W OBAWIE O MIWESZKANIE I KONSEKWENCJE "WSYPY"). Zauważyłe niema zupełny brak starań o unikanie wykrycia jak ni się wydawało przez SB i wróciłem uwagę, że to nie konspiracja lecz demonstracja. Otrzymałem odpowiedz, że "SBecja nie ma juz motywacji" mimo, że drukownie zaczęto w okresie gdy SB i Ormo prześladowało spacerujących w okresie dziennika TV lub wstawiających świece w okna. Później dowiedziałem się , że Solidarność Walcząca nie negocjuje z "komun a" lecz ją tylko zwycięża. Po zwycięstwie "transformacji przed wyborami Kornel Morawiecki wystąpił w TV ze starszym synem żołnierza wyklętego "Lwa" Kopaczewskiego, który przyniósł cep i oświadczyli telewidzom, że będą po dojściu do władzy młócili komunistów jak chłopi takim cepem. Otrzymali znikome poparcie.
  Później dowiedziałem się, że Solidarność Walcząca była wyjęta z kompetencji SB i zajmował się nią wyłacznie wywiad i służby wojskowe PRL jak można przypuszczać Kornel Morawiecki btył chroniony jako potencjalnie przydatny "użyteczny głupek" tak jak ksiądz Peszkowski, Berling, Anders i inni skierowani przez NKWD do "willi szczęścia" zamiast di dołów katyńskich.
  Elektryzujące oracje premiera Mateusza Pochwały
 • Oczywiście prawo najlepiej jest znane słupom prezessimusa nawet z kancelarii Beaty Szydło
  Beata Kępa zastąpiła Trybvunał Konstytucyjny a kornhauzerowicz Duda nawet zwolnił cały wymiar sprawiedliwości z sądzenia gruntowego ziobrohaka Mariusza Kamińskiego na Lepera i solidarnego z nim Giertycha, którzy lekceważyli odkrycie naszości wojny z Irakiemprzez . p. wawelskiego bliźniaka, który stanął na czele narodowego frontu jedności obrony tej naszości POPiSowo gebelsowskimi kręgami podejrzeń (wówczas nie było jeszcze możliwości bronienia wyrokami).
  Kompromitacja sędziego SN S. Zabłockiego
 • "Żydzi" według prof Uniwersytetu Hebrajskiegho Shmula Sanda są "narodem wymyślonym"
  Właściwie w sensie naukowym nie było ucieczki narodu wybranego z Egiptu,e błądzenia setek tysięcy wybranych po pustyni, króla Salomona ani zdobywania Ziemi Świętej itp. Nie było też całkowitego wypędzenia "narodu żydowskiego" z tej ziemi przez Rzymian za karę za powstanie. Prof. Shmul Sand wyraził raczej wątpliwe przypuszczenie, że aszkenazyjczycy z Polski i ZSRR to potomkowie Chaarów umożliwiając mitologię narodu ukraińskiego jako chazarskiego a palestyńskiego jako żydowskiego.
  "Marzec 1968" pełnił różne zamierzone i niezamierzone funkje ale głównie raczej jkospowodowanie dodatkowej "aliji" wybranych do pomocy kolonizatorom Palestyny po i w czasie wojenarabskuich. Wybrani nie byli zbyt potrzebni w Palestynie i pisywali rozpaczliwe listy oraz w chyba większoci pojechali od razu do rozwiniętych krajów cywilizacji europejskiej np Szwecji. Już w 1948r po ustanowieniu państwa żydowskiego w Palestynie przez ONZ na wniosek Gromyki w likwidowanych "obozach ONZ dla uchodzców z za żelanej kurtyny" zabójczo niedostępnych dla normalnych Polaków zwolniono 200 tysięcy (słownie dwieście tysięcy" takich uchodzców z ZSRR przez PRL, dla których diety obozowe były ważniejsze od dalszej "aliji" (podniesienia z diaspory w ZSRR do Palestyny).
  Poza "Żydami" rasowymi talmudycznie jako potomkowie Abrachama po kądzieli wszystkich można uważać w jakimś sensie za żydów np według Nowego Testamentu, filozofii pasożytniczej Marksa o charaktedre naukowym, interesowności lub wiary wwe właściwość każdej kropli krwi talmudycznej rasy jako nadziei pasożytnictwa nawet po wsze czasy.
  Więc Polaków właściwych z przewagą korzeni sarmackich a tym bardziej korzeni rzymsjich legionistów, który zabłądzili w litewskich puszczach nie mówiąc już o kozakach z korzeniami chazarskimi lub Ruskich a z korzeniami Rusow i Waregów a nawet Litwinów etnicznych zdepolonizowanych z inicjatywy księży z litewskijęzycznego seminarium tez można użydić.
  Antypolska mitologia marca’68. Część VII
 • Suweren czyli z mocy pobermanowskiego Episkopartu Prezessimus zwyrodniałym kolanem powinien usuwać posłów opozycji
  a nie poprzestawać na obcinaniu poborów lub odbieraniu głosu jak Kuchciński itp lub przygotowywaniu słupów sądowych do uniemożliwiania ich wyborow
  Referendum Prezydenta. Trochu straszno, trochu śmieszno.
 • @Lotna 22:41:48Shmul Sand , profesor Uniwersytetu Hrbrajskiego napisał książkę "Naród wymyślony"
  kilkanaście lat temu staraJĄ SIĘ ZINTERPRETOWAĆ WYNIKI WIELOLETNICH BADAŃ "KORZENI" SJONISTYCZNYCH KOLONIZATORÓW pALESTYNY METODAMI NAUKOWYMI. śWIADCZĄ ONE RACZEJ, ŻE NIGDY ŻADEN NARÓD ŻYDOWSKI NIE UCIEKŁ Z rGIPTU, NIE BŁĄDZIŁ KILKADZIESIĄT LAT PO PUSTYNI W WIELUSETTYSIĘCZNYM SKŁADZIE , RACZEJ NIE BYŁO mOJŻESZA I KROLA sALOMONA ANI ZDOBYWANIA MIASTA , ktore zostało Jerozolimą, Według Sanda aszkenazyjscy kolonizatorzy Palestyny z Polski i ZSRR to raczej potomkowie Chazxarów a w większym stopniu potomkami biblijnej ludności/narodu żydowskiego są Palestyńczycy gdyż wypędzenie narodu zydowskiego z Ziemii Świętej po powstaniu przez Rzymian też jest wątpliwe. Informacje o tej książce latwo można wyszukać w internecie,
  Mona więc przypuszczać, że Stary Testamentma charakter podobny do mitologii greckiej lecz formę historii "żydowskiej" czyli hagady.
  Taką historię Polski fvorsuje nie tylko "marksistowki" PRL bermanowski i historyczne kultgy pilsudczykowskie, bermanowskie, liberalne IIRP ale ostatnio Macierewicz, Kaczyński, Morawiecki, sexlewice i uniwersytety judeochrześcijańskie pobermanowskiego Episkopatu oraz Rydzyka.
  Antypolska mitologia marca’68.
 • "Żydzi" wg Shmula Sanda prof Uniw, Hebrajskiego są "narodem wymyślonym"
  w 1968r bermanowscy sjoniści chcieli naiwnie jakkatstrofalni bliźniacy pomóc "izraelowi" trj wyprowadzonym z Polski i ZSRR przez Piłsudskiego, Żabotyńskiego, Stalina i Berię, Andersa i Bermana kandydatom na nowohebrajczyków palestyńskich i wymusić emigrację "żydowskich" elit PRLowskich. Marceli Reich Ranicki wyemigrował do Niemiec, większość "wypędzonych" za domniemany sjonizm do Szwecji itp a Urban mimo podania o wyjazd do Palestyny nie został wypuszczony. Michnik tez pozostał.
  Antypolska mitologia marca’68.
 • Wszyscy są niuepełnosprawni w systemach marksistowkich priorytetów pasożytniczej motywacji
  także neoliberalnej jak słupów sejmowych, sądowych,prokuratorskich, judeokatolickonaukowych, sędziowskich itd katastrofalnego prezessimusa beneficjenta katastrofalnej konkurencji bliźniaka i jego damy dla kopulacji in vitro łaskawej o prymat nad Tuskiem w upamietnianiu grobów katyńskich. Był wcześniej w polsce cud frontu jedności narodowej PO. PiS,oraz sexlewic we wsparciu naszości wojny z Irakiem popisowo gebelsowskimi kręgami podejrzeń i na Lepera i Giertycha gruntowym Mariousza Kamińskiego ziobrohakiem.
  Ciamajdan Bis padł -wystarczyło zabrać telewizor.
 • @excalibur 09:26:48zbrodniarze sądowi z bermanowskich sądów wojskowych występowali w rogatywkach i mundurach WP
  Pilecki formalnie zamordowany został za "szpiegostwo " na rzecz gen Andersa ieszącego się poparciem i zaufaniem Berii i Stalina jako stalinowski Mojżesz dla kandydatów z ZSRR na nowoheb rajczyków i likwidator Rządu RP oraz Polskich Sił Zbrojnych, który interweniował u dowódców i władz alianckich przeciwko przekazaniu jeńców galicyjskiej dywizji SS do ZSRR ( w 1965r odznaczył Krzyżem Virtuti Militari dowódcę tej dywizji SS), potępiał Wodza Naczelnego i dcę powstania warszawskiego Bora Komorowskiego jako zbrodniarza wojennego w liście do ppłk Dorotycz Malewicza ps "Hańcza" żądając wydania 8 milionów jakiw zostały po rozwiązaniu AK z 12 wymolestowanych przez Mikołajczyka i gen Tatara u Rosevelta dla AK. Gdy ppłk "Hańcza" przekazał dolary na żądanie Rządu RP do dyw gen Maczka został oskarżony o zabronione przez Andersa konszachty z właDZAMI WARSZAWKIMI I po aresztowaniu przez służvby gen Andersa znaleziony jako samobójca.
  Wielcy POLACY !
 • kATASTROFALNA KONKURENCJA BLIŹNIAKA Z tUSKIEM O PRIORYTETOWOŚĆ UPAMIĘTNIANIA W kATYNIU TO MAŁE PIWO
  Demokratyzację wymiaru sprawiedliwości należy dociągnąć do powiatów i gmin.
  Jeśli to nie zabezpieczy przed wpływami zdradzieckich mord i kanalii, yo zacząć od góry i pomodlić się do prezessimusa by kolanem przepchnął przy pomocy swych słupów sejmowych, senackich, rządowych, sądowych , katolickonaukowych i innych ustawę o detronizacji Heroda. Taka ustawa umożliwi naprawę sprawiedliwości i prawa od podstaw i jednocześnie od góry.
  Katastrofalne może być wykorkowanie prezessimusa od nadmiaru alergii lub bakterii w kolanie i dyktatura typu marksistowskiego prawa i sprawiedliwości jako wyrazu woli prezessimusa i jego wiernych słupów nie będzie miała szans na uzdrowienie sprawiedliwości pasożytniczej i jej transformacji w powszechną równowagę nie między klasami wybranych i zdradzieckich mord lecz bezklasowymi kanaliami tak jak klęska blitzkriegu gen Rommla o Egipt i Palestynę wykluczyła przerwanie holocaustu z powodu wdzięczności za braterstwo broni terrorystów Sterna i dezerterów Andersa z Wehrmachtem.
  Jarosław Kaczyński w szpitalu.
 • Demokratyzację wymiaru sprawiedliwości dociągnąć do powiatów i gmin.
  Jeśli to nie zabezpieczy przed wpływami zdradzieckich mord i kanalii, yo zacząć od góry i pomodlić się do prezessimusa by kolanem przepchnął przy pomocy swych słupów sejmowycg, senackich, rządowych, sądowych , katolickonaukowych i innych ustawę o detronizacji Heroda. Taka ustawa umożliwi naprawę sprawiedliwości i prawa od podstaw io jednocześnie od góry.
  Katastrofalne może być wykorkowanie prezessimusa od nadmiaru alergii lub bakterii w kolanie i dyktatura typu marksistowskiego prawa i sprawiedliwościjako wyrazu woli prezessimusa i jego wiernych słupów nie będzie miała szans na uzdrowienie sprawiedliwości pasożytniczej i jej transformacji w powszechną równowagę nie między klasami lecz bezklasowymi kanaliami tak jak klęska blitzkriegu gen Rommla o Egipt i Palestynę wykluczyła przerwanie holocaustu z powodu wdzięczności za braterstwo broni terrorystów Sterna i dezerterów Andersa z Wehrmachtem.
  Kongres Poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości
 • Kult świętości Witolda Pileckiego zdominowany jako marksistowskiego typu nadbudowa systemu osłupienia sejmu ,rządu, policji i są
  Tak jak kult gebelsowskiego gruntowego ziobrohaka Mariusza Kamińskirgo i pokatastrofalnej pary lizbońskiego współojca i warszawskiego ratyfikatoraa traktatu UE, Ewangelia przez biskupów z bermanowskich selekcji i kreacji, starotestamentowa i talmudyczna hagada oraz kult holocaistu przez sjonistycznych nowohebrajczyków .
  Święty Witold Pilecki zagraża kultowi sjonistycznego kabotyna Jana Katskiego i kultoei Andersa jako beriowsko stalinowsdkiego Mojżesza dla kandydatów na palestyńskich nowohebrajczyków i likwidatora WP oraz Rządu RP na zachodzie , który upomniał się u dowódców alianckich o jeńców ukraińskiej dywizjhi SS i nadał w 1965r Krzyż Virtuti Militari jej dowódcy ale nie upomniał się o rotmistrza Pileckiego skazywanego na śmierć za szpiegowstwo dla gen Andersa.
  8. Warszawski Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Piłsudski siebie i formalnie Andersa zaliczałdo "szlachty kresowej krwi senatorskiej"
  która stanowiła specyficzne środowisko carskiej arystokracji o różnych w tym głównie "plskich " korzeniach (m. inn. wielu carskich dowódców, Dzierżyński, bracia Wańkowiczowie, pRLowski prokurator Zarako Zarakowski i wielu polskich patriotow)(. Anders formalnie był jak Rettinger pochodzenia niemieckiego i wyznania lutrowego, które Pilsudski formalnie przyjął z powodu kolejnego ożenku. Anbders ożenił się z żoną polskiego oficera i miał z nią córkę a następnie z już mężatka , córka "grekokatolickiego popa ze Lwowa o artystycznym pseudonimie "Renata Bogdańska". Wystąpił do dowódców alianckich o niedopełnienie zwrotu jeńcowgalicyjskiej dywizji SS do ZSRR (utworzyli kolonię banderowską w Kanadzie) i przyjmował tych jeńców do kompanii wartoqwniczych przedsiębiorstwa ochroniarskiego utworzonego z byłych żołnierzy Korpusu. Nie upomniał się o rotmistrza Pileckiefo sądzonego za szpiegostwo dla niego. W 1965r odznaczył Krzyżem Virtuti Militari dowódcę ukraińskiej dywizji SS.
  Rząd i Dowództwo polskie w LONDYNIE DWUKROTNIE POWOŁAŁO KOMISJE DO ZBADANIA JEGO ZBRODNI NA żołnierzach RP. Pierwszej w sprawie rozstrzelania na drodze do kołchozu a Kazachstanie około 20 żołnierzy za bardzo drobne prestępStwa przeważnie znanych z koleżeńskości i altruizmu w tym syna policjanta rozstrzelanego w Twerze w ramach zbrodni katyńskiej, nad którym jako nieletnim ulitowało się NKWD. Druga komisja w sprawie "samobójstwa ppłk "Hańczy" aresztowanego przez służby gen Andersa gdy przekazał większość dolarów na teren dyw. gen Maczka przybyła do Włoch 8 mięsięcy później gdy Rząd RP był już w stanie likwidacji. Gen Anders przechwycił około 1 miliona dolarów ukrytych przed nim przez płk Hqańczę w katolickim zakonie na wyspie. Wyższość tworzenia państwa żydowskiego w Palestynie głosił jaki żydowską , polską i chraeścijańska rację stanu także w książce "Bez ostatniego rozdziału"
  Gen. Anders i Monte Cassino…
 • Anders był stalinowskim Mojżeszem dla kandydatów na nowohebrajczyków z ZSRR
  Zdobył zaufanie i życzliwość Berii i Stalina jako ich "bratnia dusza" ze względu na wuymordowanie jeńców niemieckich oóźniających odwrót jergo oddziału dragonów carskich w czasie I wojnyu (jako "kornet" tj podporucznik) i jako podejrzany o korupcyjne sprzedawanie wartościowych koni wojskowych i "xsamobójczą śmierć świadka w procesxike w tej sprawie w okresie międzywojennym. Żądfał od ppłk Dorotycz Malewicza ps "Hańcza' Wydania 8 milionów dolarów pozostałych po zakońcvzeniu wojny i rozwiązaniu AK z 12 milionów wymolestowanych u Rosevelta przez Miklołajczyka i gen Tartara na działalność AK i jego opinie o zvbrodnuiczośc io poqwstania warszaswskiego i gen Bora Komolrowskiego zawarte aostaly w liście do dysponbent tych mil;ionó dolarów. Gdy je przekazał genTatarowi zostal zznaklezxiony jako samobójhncA
  Gen. Anders i Monte Cassino…

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY