Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
61 postów 2226 komentarzy

Moje komentarze

 • Wyznawcy kultu nikczemnego kłamstwa katastrofozamachu smoleńskiego nawróćcie si ę na Ewangelię
  Czas frontu jedności narodowej we wsparciu naszości wojkny z Irakmiem popisowo gebelsowskimi kręgami podejrzeń i gruntowym ziobrohakiem Mariusza Kamińskiego na niegodnch koalicjantów dwu takich co ukradli księżyc w sjonistycznej szkole fimowej PRL już minął. Za niepełne wykonanie nakazu Abrahama Foxmana usunięcia ze sceny politycznej Giertycha, Lepera i Rydzyka Jahve talmudycznej rasy pokarał judeopsychfrenicznych bliźniaków katastrofą błogosławioną w skutkach jako zamach otierający świetlane dla pokatastrofalnego prezessdimuska kręgi podejrzeń i możliwośc osłupienia Sejmu, Senatu, rządu,l prokuratury, policji i sądów zgodnie z teoriami Marksa, które nie zostały wykorzystane przed wyprowadzeniem sztandaru PZPR. Nie ma jednak tego złeo co by na dobre nie wyszło i prezessimusek jako znawca fałszywych kultów rzucił trochę światła na kultholokaustu w wydaniu nowohebrajczyków (naszych i z ZSRR) oraz jevishamerykanów a także kultowe autorytety demodyktatury pobermanowskiej w rodzaju Wałęsy, i judeokabotynów w rodzaju Karskiego i Bartoszewskiego.
  Divide et Impera - w relacji do Smoleńska
 • Xprof. Umiw. Hebrajskiego Sh,u; Sand mo nie miał racji naZzyw2ając sjonistyczn ych kolonizatyoróPalestyny z Polski i ZS Chazaram
  Ale nowa Hagada niw srąpi wyników badań rzemi aszkenazyjczyków nowohbreajskich, króla wskazują, że raczej nie było ucieczki "Żydów" z Egiptu, błądzenia p pustyni i dobywania późnieaszej Jerozolimyi króla Salomona itp. Mim oto Stary Testament wykorzystany został przez Chrystusa jako źródło prpowieści gdyż b oprwany jako zbiór objawień i wierzeń różnych ludów i cywilizaccji.
  Huna w Starym Testamencie o.19 Religia monoteistyczna cz.2
 • Beria i Stalin pokarał go Anedersem chroniącym zbiorowe dezercje kandydatów na nowohebrajczykówe palestyńskich
  początkowo do walki z angielskimi kolonizatorami w sojuszu z gen Rommlem a po klęsce jego blitzkriegu o Egip, Palestynę i Babilon do walki z Palestyńczykami i Arabami zbyt rozwijających się sąsiednich państw.
  Powstanie warszawskie pod dowodztwem AK i odzyskanie praw Konwencji Haskiej i Genewskiej przez powstańców i Ludność Warszawy w warunkach kapitulacji powstania było jedyną szansą uratowania ludności w tym konspiratorów przed całkowitą zagładą w warunkach zatrzymania w Warszawie frontu na kierunku berlińskim celem zakończenia wojny na ustalonych warunkach.
  Winston Churchill wobec Polski
 • @Krzysztof Szotowicz 22:46:50 Mądrość przeważnie jest względna
  i każda przeważnie może być w jakimś zakresie uważana za głupotę.
  Np trudno ogólnikowoi ściśle mądrze mówić o "dogmacie katolickim". Katolicvzm uznaje priorytetowość Ewangelii i przykazania Chrystusa o priorytetowości miłości Boga czyli nakaz interpretacji wszystkich innych przykazań i dogmatów w świetle tego pierwszego przykazania. Dla tego wszyscy amatorzy pasożytowania nawet na Ewangelii dążą do ekumenii z talmudyzmem zezwalającym (chociaż tylko talmudycznie rasowym żydom z "narodu księgi") interpretacje świętych tekstów jako słów "Bog żywego" lub w określonym czasie "martwego" w świetle swojej interesownościi zależnie od okoliczności.
  Ateizm – bezmyślność czy opętanie?
 • @Casey 14:19:42Osłupienie, małpowanie i pasożytnictwo to sprawy dla psychologa
  Kulty i mity są sprawami religioznawców i historyków . Stary Testament jako hasbara (poprawna historia) jest obiektem zainteresowania specjalistów wielu nauk podobnie jak mitologia grecka
  Długi okres oddzialywania marksistowsko-stalinowsko-bermanowskiej dyktatury i leninowska polityka kadr i kompromisów ułatwiała kontynuację osłupiania polskiego życia politycznego zapoczątkownego przez Piłsudskiego jak sjonistyczna kolonizacja Palestyny.
  Piłsudskiemu, Hitlerowi, Stalinowi i Andersowi wystarczyła fascynacja dogmatycznym elitaryzmem "Żydów" przyppisywana również niektórym wypowiedziom Jana Pawła II (np o "starszych braciach w wierze"). Wyniki badań korzeni "żydoeskich" w Ziemii Świętej wskazują według profesora Sanda na śmieszność małpowania tego kultu przez katastrofalnych bliźniaków i narodowy front pasożytniczej jednościjaki pod wodzą Lecha Kaczyńskiego wsparł odkrytą przez niego "naszośc " wojny z Irakiem (w telewizyjnej debacie z Kwaśniewskim i Millerem wysyłającymi wojska do Iraku) POPiSowo gebelsowskimi kręgami podejrzeń i gruntowym Mariusza Kamińskiego ziobrohakiem.
  v Lubelska miesicznica katastrofozamachu smoleńskiego
 • Polakami są tylko potomkowie Sarmatów lub rzymskich legionistów jacy zabłądzili w litewskich puszczach
  Chajdamactwo, folksdojczostwo, nowoliteskość, chazarska kozaczość, dezercje z Korpusu Andersa itp powinny skutkować utratą polskości
  "[RE]PRYWATYZACJA" wg PiS: Odszkodowania tylko dla Polaków?
 • Stalinowsko bermanowska komuna do kontynuacji sjonistycznej kolonizacji Palestyny wybrała polski Episkopat do opanowania Watykan
  według wzorów opanowania konspiracji Sawinkowa w ZSRR i polskiej konspiracji we Lwowie oraz powojennej
  Porozumienie międZy PRL a Kościołem z kwietnia 1950r dawało formalknązgodę na istnienie KUL, zakonów, prasy, szkolnictwa i seminariów oraz pielgrzymowania jedynie za prawo opiniowania kandydatów na biskupów przez Urząd do Spraw Wyznań Luny Brystyngier, Kąkola i Mazura. W Polsce zaowocowało to posiewem kąkolu jak w ewangelicznej przypowieści i mimo rozwiązania PZPR, PRL, SB a nawet wywiadu WP zgodnie z przykazaniem Marksa o dojściu do komunizmu czyli społeczeństwa bezklasowego ws nowych elitach nie zdołano utworzyć infrastruktury prawniczej dyktatury sądząc, że wystarczy Konstytucja .do regulacji i wykorzystywania prawa, religii, kultury i nauki jako nadwudowy materialistycznego systemu szczęśliwości. Ale znaleźli się dwaj tacy co ukradli księżyc w sjonistycznej szkole filmowej PRL i przez wiele lat zajmowali kluczowe stanowiska ministerialne, prezydenckie i premierowskie dziwiąc się ustępującej komunie, że nie uzupełniła ndbudowy prawniczej swedj dyktatury lecz ją zlikwidowała jak wielesettysięczne obozy ONZ dla "uchodzców z za żelaznej kurtyny" zlikwidowano po utworzeniu żydowskiego państwa w Palestynie przez ONZ na wniosek Gromyki.
  Od 1944r dyktatura bermanowska nie potrzebowała specjalnego systemu by być cełą gębą państwem prawa i femokracji. Milicjantom wystarczyły pistolrty maszynowe za pałki itp. Kłamstwo marksistowskie nie potrzebowało kłamstw w rodzaju smoleńskiego.\Teraz socjotechnika ma nowe narzędzia i osłupienie sądownictwa oraz wyższych instytucji i wydawnictw naukowych daje nadzieje "płodozmianowi" prezessimusowsko rydzykowemu na tysiącletnie gospodarowanie na wyspie polskiej.
  Jak polityczny płodozmian zmienił się polityczną trójpolówkę
 • Miech żyje Krym! Niech żyje Dombas!
  Tak jak nowohebrajski Izrael, nowolitewska Litwa i nowoukraińska hajdamacja kozacko chazarska.
  "Niech żyje Izrael, niech żyje Katalonia!"
 • Może to tylko pocaŁUNEK ŚMIERCI?
  Chyba że Kaczyński uzna judeipsychofreniczne ambicje i determinację Ziobry do budowy faszystowsko marksistowskiej infrastruktury prawniczej zdplnej do utrwalenia docelowego ustroju dyktatury dobrej zmiany za porównywalne ze swoimi i ś. p. Lecha. Ale to ratuje Ziobrę w okresiewspólnej walki przeciwko wszystkim, który nie może trwać nawet tak długo jak np w Korei Północnej.
  Kaczyński namaścił następcę
 • Nie może liczyć na Lepera i Giertycha i czeka go podobne pognębienie
  przez front naeodowy słupów senackich i sejmowych oraz rządowych nawet bez PO i sekslewic a nawet Kukiza
  ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY, ... to "STAN WOJENNY" Dudy?
 • Zgadnij Jezu kto cię bije?
  Wszystkiemu wydaje się być winien Rzepliński, który na zajęcia studium wojskowego UW chodził w pierwszej czwórce podczas gdy dwaj tacy co ukradli księżyc w sjonistycznej szkole filmowej PRL chodzil;i w ostatniej często nosząc pomoce naukowe.
  Nadzwyczajna Kasta PRL w służbie Bestii–część2
 • JUż Kornel Makuszyński przewidział, że do "dobrej zmiany" nie potrzeba nawet kłamstwa (w rpdzaju smoleńskioego)
  Bliźniacy co ukradli księżyc w sjonistycznej szkole filmowej PRL przez wiele lat zajmowali prezesowskie, ministerialne, prezydenckie i premierowskie stołki w pomarksistowskio pobermanowskim PRL rozwiązanym jak wykazali ostatnio niepotrzebnie i teraz prezessimus Jarosław buduje przy pomocy swych sejmowych, senatorskich i prfezydenckiego słupa dialektyczno prawniczego infrastrukturę prawniczego faszyzmu marksistowskiego pasożytnictwa bez maeksistowskich kłamstw maskowanych twierdzeniami róznych nauk jako źródłem jakby piłsudczykowsko andersowskich przypowieści judeo i ostatnio bandero psychofrenicznych.
  Spadkobiercom ubekistanu...ku zastanowieniu
 • Krytyka powstania, dowódców i Rządu RP napisana przez gen Andersa w liście do dysponującego 12 mil $ ppłk "Hańczy"
  miała na celu zawładnięcie przez Andersa 8 milionami $,, które nie zdołano przekazać do klraju (były to $ pomocy dla AK wymolestowane u Rosevelta przez Mikołajczyka i gen Tatara). Ppłk Dorotycz ps "Hańcza" wbrew rozkazom Andersa przekazał je zgodnie z rozkazami Bora Komorowskiego do gen Maczka. Został oskarżony o nielegalne i zabronione prZez gen Andersa konszachty z rządem warszawskim i po aresztowaniu znaleziony jako samobójca w Rzymie. Gen Anders przechwycił tylko ponad milion $ ukrytych przed n im w zakonie katolickim i za zakupione przez zaufanych niruchomości mógł dzięki życzliwości i uznaniu przyjaciół Stalina i Berii finansować Kulturę Giedroycia.
  Norman Davies przyjął list Andersa do ppłk Hańczy jako dyskusję powstania podobnie jak rozkaz Stalina w obecności dyplomatów Hitlera do "ataku na Synagogę" czyli wlasne ministerstwo spraw zagranicznych Litwinowa za dowód antysemityzmu Stalina.
  73 lata temu upadło Powstanie Warszawskie
 • Powstanie pod dowództwem AK i przywrócenie praw Konwencji Haskiej i Genewskiej bylo jedyną szansą uratowania ludności przed zupe
  Front w Warszawie na kierunku decydującym o czasie trwania wojny zatrzymany został na pół roku nie z powodu powstania lecz decyzji zakończenia wojny zgodnie z ustaleniami w Jałcie i Techeranie.
  Niezależnie od wybuchu rtealnego powstania w czasie 30 stopniowych mrozów zimy 1944/45 niw były potrzebne rozkazy i organizacja zagłady ludności lecz wystarczyło zarządzenike o ewakuacji ludności (po wcześniejszym zdominowaniu przez funkcyjnych i folksdojczów jak ludność gett) na pola pod Pruszkowem lub Sochaczewem pod nadzorem Ukraińców lub "etnicznych Litwinów" (z braku formacji folksdojczów) na prawach jeńców sowieckich.
  http://telewidz.neon24.pl/post/139593,cud1944r-uratowania-ludnosci-i-zol-przed-zupelna-zaglada
  73 lata temu upadło Powstanie Warszawskie
 • Prezessimus psychofrenicznie nakręcony kradnąc księżyc w sjonistycznej szkole filmowej PRL dobierał słupy podobnych sobie psycho
  Słup prezydencki jest do kwadratu zarówno banderopsycholem jak słupy marszałkowskie z tradycjami hipisowskimi jak też kornhauzerowskim judeopsycholem. Potentata lubelskiej judeokultury Pietrasiewicza (którego syn na manifestację KOD w obronie Wałęsy wyniósł ogromny transparent a męskimi genitaliami w stanie wzwodu roztrzaskującymi Krzyż Polski Walczącej AK- KOD, prokuratura PiS, PO itd jednomyślnie stwierdziły, że jak w bajce Andersena był to krzyż cveltycki tylko "łudząco podobny do Krzyża AK) odwiedził z promocją swego utworu prozaicznie poetyckiego pt "Droądzownia" sam szwagier Dudy. Twierdził, że obrazy surrealistów inicjują w jego głowie wybuchy tekstów prozaiczno poetyckich np obraz ciemnego kwadratu w jasnym lte wybuchł tekstem "Swawolna gromadka wybiegła z hederu" a obraz jasnego kwadratu w ciemnym tle wybuchł tekstem "Spotkałem szechitę", Zapytałem , czy wie jak ważną profesją była sechita np dotacje do uboju rytualnego narzucvone Polsce Traktatem Wersalskim i ustawami związanymi dopiero w 1936 r po śmierci Piłsudskiego zostały zmniejszone o 16 milionów zł i okazało się, że z te 16 milionów było jedynym źródłem utrzymania dla 150 tysięcy rodzin talmudyznych rzezaków, transportowców i sprzedawców nie mówiąc o dochodach rabinów. Czyli około pół miliona talmudystów żyło w Polsc e do 1936r jedynie z budżetu. Jakub Kornhauzer odpowiedział, że jego rwórczość nie ma nic wspólnego z rokiem 1936. Jest to wzór dla dialektycznych słupów PiS mimo, że raczej zwolennik PO.
  KŁAMSTWO KIELECKIE Z "WIERSZEM O ZABICIU DR KAHANE W TLE"
 • Przed wojną teżbyła zgoda tylko autgorów Traltatu Wersalskiego i piłsudczyków
  Dopiero w roku 1936 po śmierci Piłsudskiego Sejm powołał kKomisję ... która stwierdziła dodatki z budżetu do uboju według stanu z roku 1932 w wysokości 28xxxxx zł plus szacunkowe srtraty w wartości askór (skóry na bydlakach były cięte w c elu spuszczania krwi) w wysokości 10 milionów zł. W 1936r ustawowo ograniczono wydatki o 16 milionów zł i zapowiwedziano ich zupełne zniesienie w latach 40tych. Okazało się , że z tych 16 milionów zł jako z jedynego źrodła utrzymania żyło w Polsce 150 tysięcy rodzin talmudycznych rzezaków, transportowców i sprzedawców (nie licząc dochodów rabinów) czyli około pół miliona talmudystów (od końca i wojny).
  Nie ma zgody na ubój rytualny!
 • Tą sprawę można wyjaśnić tylko apelem smoleńskim
  Suda powinien go ułaskawić raze3m z Prezessimusem dokonując pośmiertnego ułaskawienia Lecha wawelskiego za odkrycie naszości wojny z Irakiem i jej wsparcie na czele frontu jedności narodowej popisowo gebedlsowskimi kręgami podejrzeń i na Lepera oraz solidarnego z nim Giertycha gruntowym Mariusza Kamińskiego ziobrohakiem
  Solidarni z Januszem Walusiem – ostatnim Żołnierzem Wyklętym
 • @Oscar 10:19:32Nie wystarczy samo osłupienie sądów slupisami prezessimusa. Trzeba unieważnić dyplomy uczelni PRLowskich
  aturaknie poza dyplomami KUL i innych szkół judeokatolickich.
  Płk Ryszard Kukliński - nasz bohater - ich zdrajca.
 • Na terenie obecnej Polski uratowało się między Polakami około 100 tysiecy a w obozach pracy i śmierci około 4 tysiące Żydów
  Znaczna część uratowanych między Polakami ("aryjczykami") nigdy nawet swym rodzinom nie przyznała się do żydowskiego pochodzenia.
  Niemieccy homoseksualiści z aszkenazyjskimi korzeniami, zafascynowani "Protokołami mędrców Syjonu" , którzy trzymali wladzę w REeichu Hitlera szacowali populację żydowską na kilkanaście milionow i planowali selekcję "zdolnych do odnowy żydostwa" (według Hansa Franka gubernatora GG) i "najlepszego elementu zdolnego do walki o byt" (według Reinhardta Heidrycha) przez zagładę około miliona LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ PRZY CZYNNYM UDZIALE selekcjonowanych do elit "zdolnych do odnowy żydowstwa" (judenraty, policje gett, funkcyjni, zonderkomanda itp) w planowanym rezerwacie w Palestymie po zwycięstwie blitzkriegu gen Rommla w braterstwie broni Wehrmachtu z terrorystami Sterna (z kolonizacji Żabotyńskiego pod protektoratem Piłsudskiewgo) i dezerterami Andersa.
  Bliktskrieg się nie udał a holokaust był niezwykle szybki między innymi z powodu korupcji SSmanów kosztownościami po zagazowanych (handlował nimi nawet Józef Cyrankiewicz)(
  Naczelny Rabin Rosji Berel Lazar: "I stał się cud".
 • Poerwwszyh agent CIA nie oprzekazany do ukarania przez KGB lub PRL lecz dany nam na bohatera
  Jak katastrofa smoleńska na zamach kultowy dla zglajszlachtowania historii przez Macierewicza i Prezessimuska.
  Płk Ryszard Kukliński - nasz bohater - ich zdrajca.

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

ULUBIENI AUTORZY